Sjednocení Itálie a Německa

Itálie

Itálie územně rozdrobená, snaha sjednotit
Sardinsko-piemontské království – Sardinie, Piemont a Savojsko
Ministerský předseda Cavoure – hledá politicky-vojenského spojence na sjednocení
Využití pařížské konference – spojencem Napoleon III.
Válka proti Rakousku – uzavření separátního míru, nepodařilo se osvobodit Benátsko
K Francii připojeno Nice, Rakousko ztráta Toskánska, Říjnový diplom, konstituční monarchie
Připojení části severní Itálie, počátky sjednocování
Ve střední Itálii referenda, připojení k Sardinii, výjimku tvoří Řím obsazený Francouzi
V jižní Itálii lidové bouře, revolucionář Garibaldi, muži v červených košilích
1860 Itálie sjednocena, 1861 vyhlášeno italské království, králem Viktor Emanuel II.
Hlavním městem Turín, 1864 Florencie, od roku 1871 Řím
Papež ve Vatikánu nespokojený, požaduje větší území, oficiálně Vatikán až 1929
Nacisté nespokojeni – Italia irredenta (Itálie nevysvobozená), požadavek trestu
Rychlý průmyslový rozvoj, hledání spojenců
Vytváření kolonií – 1881 připojení k dvojspolku, vznik Trojspolku

Německo

Německý spolek – 35 monarchií a 4 svobodná města
Mezi monarchiemi nejsilnější Prusko a Bavorsko
Od počátku 19. století snaha o sjednocení
První pokus v revolučním roce 1848 – velkoněmecké a maloněmecké sjednocení
Po porážce revoluce 1849 vytvoření třetí koncepce – Třetí Německo, jádrem Bavorsko
Vilém I. jmenuje do čela nové vlády junkera Ottu von Bismarcka
Cílem sjednocení Německa krví a železem
Prusko-rakouská válka proti Dánsku – 1864, o Holštýnsko a Šlesvicko, porážka Dánska
Prusko zisk Šlesvicka, Rakousko zisk Holštýnska, počátek sjednocování Německa
Prusko-rakouská válka – 1866, na straně Pruska Itálie (ač poražena, zisk Benátska)
Rakousko snaha o získání hegemonie v Německém spolku
Bitva u Sadové – 1866, u Hradce Králové
Válka trvala pouhé tři týdny, vítězství Pruska
K Itálii připojeno Benátsko – dokončení sjednocení
Rakousko ztráta Benátska, zrušen Německý spolek, Rakousko-Uherské vyrovnání
Rakousko vyloučeno z Německého spolku, Severoněmecký spolek s hegemonií Pruska
Zbývá připojit jihoněmecké katolické státy s podporou Francie
Emžská depeše – politická provokace, urážlivá pro Francii, aby vyhlásila Prusku válku
Prusko-francouzská válka – 1870 až 1871, porážka Napoleona III. u Sedanu a u Met
Francie ztráta Alsaska a Lotrýnska, válečné reparace, stažení armády z Říma
Německo zisk, sjednoceno, požaduje kolonie, průmyslově vyspělé
Německo hledá své místo na slunci, jedna z příčin světové války

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník