Situace před I. světovou válkou

1879 obranná smlouva Německa a Rakouska - Uherska – dvojspolek
1882 přistupuje Itálie – trojspolek
Itálie se cítí poškozena ve svých zájmech v severní Africe, 1881 Francie okupovala Tunis
Francie a Rusko v izolaci – 1894 podepsání smlouvy, dvojdohoda
Svět rozdělen na dva mocensko-vojenské nepřátelské bloky
Napjatou situaci řeší I. mezinárodní konference o odzbrojení v Haagu 1899
Zákaz bombardování ze vzducholodí, zákaz používání bojových otravných látek, ochrana raněných a válečných zajatců, respektování příměří
Zřízen mezinárodní soudní dvůr v Haagu
1907 II. mezinárodní konference o odzbrojení

Německo

Militaristická země, nejdůležitější armáda
Hledá své místo na slunci
Průmyslově vyspělé, stavba bagdádské dráhy
Nepřátelství Velké Británie – 1903 obsazení Kuvajtu
1898 vyhlášen program námořního zbrojení
Cíl – výstavba 17 bitevních lodí (podlomit britskou moc na mořích)
1901 program rozšířen na 38 lodí
Německá společnost získávána demagogií, propagací, výstavami a přehlídkami
1905 vypracoval generální štáb pod vedením Schlieffena plán bleskové války
Velká Británie se dostává do izolace, zneklidněna německým zbrojením

Důsledky

1894 srdečná dohoda – Francie a Velká Británie dvoustranná přátelská smlouva o rozdělení sfér vlivu v koloniích
Francie uznala britskou nadvládu v Egyptě
Velká Británie uznala francouzskou nadvládu v Maroku, otevřena cesta k politické spolupráci
1907 sankpeterburská dohoda – Rusko a Velká Británie, rozdělení sfér vlivu v Persii, Afghánistánu a Tibetu, vznik trojdohody
Vzrůstání nákladu na zbrojení

Válečné konflikty

Búrská válka 1899 – 1902
Rusko-japonská válka 1904 – 1905
Japonsko-čínská válka
Balkánské války
Italsko-turecká válka – 1911, Itálie obsadila Tripolsko a Kyrenaiku, bombardování úžin
Balkánské státy vypověděly 1912 Turkům válku, převaha Bulharska
1912 v listopadu vznik Albánie, v dubnu 1913 podepsáno příměří
Rusko-rakouský spor o Balkán – Rusko podporuje Bulharsko, Rakousko - Uhersko podporuje Rumunsko a Srbsko, 1908 anektovalo Bosnu a Hercegovinu, svět na pokraji války
Němci vypracovali plán bleskové války – cílem střední Evropa a tažení na východ
Svět připraven na válku, čeká se jen na vhodnou záminku

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník