Rusko za prvních Romanovců

Nástup Romanovců – Michail Romanov, zvolen v 16 letech
1630 zemský sněm – pouze pravoslavný, bohatý a urozený Rus může být dalším králem
Postupné překonání rozvratu, usměrnění Poláků a Švédů, okrajová role ve třicetileté válce
Bohdan Chmejnyckij – Kozácká armáda, válka s Polskem, vítězství, králem Ukrajiny
Pomoc carovi Alexejovi – rozpoutání válek o Ukrajinu
Alexej Michailovič Romanov – potvrzení samoděržaví a nevolnictví, podpora přistěhovalectví
Expanze na Sibiř – 1667 andrušovský mír
Válka s Polskem o Ukrajinu – 1686 věčný mír
Povstání Štěpána Razina – kozácký ataman, loupežná výprava proti Persii, vojenská výprava proti současnému Volgogradu, povstání potlačeno, popraveno přes 11 tisíc povstalců
Fjodor – velice krátká doba vládnutí
Sofie – začíná skutečně vládnout
Petr I. Veliký – náruživý alkoholik, cesty po Evropě
Petrohrad novým centrem
Nový hodnostní řád, poevropštění šlechty
Stálá armáda
Manufaktury, školy, muzea, divadla, noviny
Juliánský kalendář
Bojarská duma nahrazena parlamentem, místo 80 státních oddělení 9 ministerstev
Cyrilice nahrazena azbukou
Nové daně – z hlavy
Severní válka – 1711 proti Turkům, snaha získat přístup k moři, velké námořní flotily
Rozhodující bitva u Poltavy, 1721 nystadtský mír, zisk Estonska, Livonska, část Karélie

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník