Rusko 2. poloviny 19. století

Vládnoucím rodem Romanovci
Od 18. století hlavním městem St. Pětěrburg
Formou vlády samoděržaví, mnohonárodnostní monarchie
Územní rozsah – Evropa, Asie, pronikání na Balkán a do Číny, 1867 prodej Aljašky USA
Významné události 1. poloviny 19. století – napoleonské války, Rusko členem Svaté aliance, 1825 povstání děkabristů, výboje na Balkán, války s Turky
Významné osobnosti – Alexandr I., Mikuláš I., generál Kutuzov, Puškin
Krymská válka (1853 – 1856) – snaha ovládnout Balkán, podpora Slovanů, porážka Ruska
Pařížský mír – 1856, demilitarizace Černého moře, neutralizace, přes Bospor jen osmanské válečné lodě, samostatnost Moldavska a Valašska
V průběhu války nastupuje nový car Alexandr II.
1861 zrušení nevolnictví za výkupné
Nevolníci (mužici) přestali podléhat statkářské, soudní a policejní pravomoci
Zavedena místní a krajská samospráva
Zavedení porotních soudů
Rozšíření středních škol a univerzit
Posilování armády a námořnictva
1863 povstání v ruském záboru Polska, brutálně potlačeno, zrušeno nevolnictví bez výkupu
Násilná rusifikace
Obrovské společenské rozdíly, fatalismus
Řemeslníci, obchodníci, počátky industrializace – továrníci, dělníci
Poprvé silná pravoslavná církev
Statkáři, byrokracie, šlechta, vojsko a car
Narodnaja volja – inteligence, naděje v obrodnou roli dělnictva
Kadeti – Strana pro konstituční monarchii, po VŘSR rozpuštěni
Eseři – Strana sociálních revolucionářů, cílem násilné odstranění carského režimu, parlamentní demokracie, zánik po VŘSR
Sociálně demokratická strana Ruska – rozpory ve straně, rozdělení na bolševiky a menševiky
Menševici – změny ve společnosti parlamentní cestou, reformy
Bolševici – změny revoluční cestou, Lenin, Trockij
Alexandr III. obnovil reakční politiku, rusifikace
1877 další válka s Osmanskou říší, vítězství Ruska, nesouhlas evropských velmocí
Berlínský kongres – 1878, uznána nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska
Poslední úprava hranic do roku 1918
Na kongresu podepsána smlouva mezi Německem a R-U – vzniká Dvojspolek
Prohlubují se rozpory mezi Německem a Ruskem, Rusko se sbližuje s Francií – Dvojdohoda
Car Mikuláš II. – slabý, nezájem o poměry, ovládán manželkou, Stolypinem a Rasputinem
Mikuláš II. popraven v Jekatěrinburgu roku 1918
Rusko-japonská válka (1904 – 1905) – spory o Mandžusko
Návrh japonské vlády na vymezení sfér vlivu v Mandžusku a Koreji, neúspěch v jednání
Japonci přepadli Port Arthur a Vladivostok, boje na moři i souši, bitva u Cušimi
Porážka Ruska, projevení zaostalosti a nevýhod samoděržaví
Část ostrova Sachalinu od Ruska Japonsku, uznání japonských zájmů v Koreji
Zaručena práva na rybolov podél pobřeží Sibiře Japonsku

První ruská revoluce

1905 -1906
Příčiny – neúspěšná válka s Japonskem, hlad, bída, zaostalost Ruska
22. 1. 1905 v Petrohradě rozehnána hladová dělnická demonstrace
Nepokoje do dalších měst a na venkov, rabování, plenění
Politické strany požadují zavedení všeobecného hlasovacího práva a svolání dumy, zavedení občanských svobod
V říjnu 1905 Mikuláš II. vydává manifest – zřizuje státní dumu jako zákonodárný orgán
Zrušeno výkupné za zrušení nevolnictví
Levice nesouhlasí, volá po další revoluci
K moci ministerský předseda Petr Arkaďjevič Stolypin
Počátky parlamentarismu – Rusko obilnicí Evropy, povinná čtyřletá školní docházka, rozpuštěna duma, Rusko opět samoděržaví
Carskou rodinu ovlivňuje Rasputin – ruský mužik a divotvorný mystik

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník