Rekatolizace českých zemí

Ze začátku zmírnění tlaku
Obsazování důležitých zemských i dvorních úřadů katolíky
1627 obnovené zřízení zemské – zákaz nekatolíků
Možnost emigrace – víc než 30 000 lidí
Poddaní mají emigraci zakázanou
Významní emigranti – Jan Ámos Komenský, Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře
Působení misionářů – jezuité, františkáni, kapucíni
Kontrola nad dodržováním církevních procesů
Vznik nových biskupství – Litoměřice, Hradec Králové
Na Moravě šlechta brání poddané – 1654 mandát vypovídá evangelické šlechtice
Slezsko nezasaženo, Luteráni chráněni Vestfálským mírem
Za Karla VI. třetí vlna rekatolizace – vyhledávání, zabavování, církevní slavnosti
Antonín Koniáš – jezuitský kazatel, velice přesvědčivý
Pálení knih, cenzura, přepisování knih pro katolickou podporu
Ideové působení – mariánský kult (zbožňování matky Ježíše Krista)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník