Protektorát Čechy a Morava

Vznik

15. 3. 1939 zaniká druhá republika, vznik protektorátu Čechy a Morava
16. 3. vydán výnos o zřízení Protektorátu Böhmen und Mähren, Čechy kolonií
Vytvořeny říšskoněmecké orgány moci (v čele) a protektorátní orgány (loutkový režim, Hácha)
Řízené hospodářství, konfiskace majetku Židů, totální nasazení, přídělový (lístkový) systém
Kultura podléhala cenzuře, snaha o odpolitizování
Vznik odboje vlivem vlastenectví, drobné sabotáže, poškozování strojů, pomalá práce
Domácí a zahraniční odboj, komunistický odboj, studentské demonstrace (zabit Jan Opletal)
17. 10. v Paříži založen Československý národní výbor (v čele Beneš)
V září 1941 založen Ústřední národní revoluční výbor ČSR, Moskva uznává emigrační vládu
Po vstupu SSSR do válka růst intenzity odboje, sblížení komunistické a občanského odboje

Heydrichiáda

Září 1941 do Prahy Reinhard Heydrich, zástupce Říšského protektora
Vyhlášení prvního stanného práva – období teroru, zatýkání
Politika biče a cukroví – více pro ty, kteří více pracují, snaha zastrašit národ
27. 5. 1942 atentát, Jozef Gabčík a Jan Kubiš, Heydrich na zranění od bomby umírá
Začátek období Heydrichiády, druhé stanné právo, každodenní popravy
10. 6. vyhlazeny Lidice, 24. 6. vypáleny Ležáky, atentátníci obklíčeni, dobrovolná sebevražda
12. 12. 1943 Československo-sovětská smlouva o spolupráci ve válce proti Německu

Slovensko

Klerofašistický režim, vazalským státem Německa
Zdání samostatnosti, prezidentem Josef Tiso, politická kariéra, zabavování majetku Židům
1941 vstup do války proti SSSR, zhoršení životních podmínek, konec iluzí o samostatnosti
1942 zákon o vystěhování Židů, do slovenské vlády Němci
Vznik odbojového hnutí, vytvoření Slovenské národní rady, partyzánské oddíly
Vojenské obsazování Slovenska, povstání potlačeno, zaveden teror
Význam povstání – cílem obnova ČSR, zabavení části německých vojenských sil

Vyvrcholení odboje

Rudá armáda osvobozuje Slovensko, Moravu
Československých hranic dosahuje americká armáda, dohodnutí na demarkační linii
1. 5. 1945 české květnové povstání
5. 5. povstání v Praze, Pražský rozhlas volání o pomoc
6. 5. Protokol o provedení kapitulace německých branných sil – zajištění volného odchodu
7. 5. podepsána kapitulace Německa
10. 5. přílet vlády do Prahy, ujmutí moci, vláda národní fronty
Zavedení Košického národního programu – snaha překonat rozdíly mezi Českem a Slovenskem
Obnovení hospodářství, zahraniční politická orientace na SSSR
Potrestání válečných zločinců, odsun Němců, Benešovy dekrety
První poválečné volby – vítězství Komunistické strany, dvouletý program vlády, přijata ústava

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník