Předrevoluční Francie

Ludvík XV. – ve dvou letech následníkem trůnu, vládne za něj regent Filip II. Orleánský
1723 se Ludvík XV. ujímá vlády, svatba s polskou Marií
Absolutistická vláda, velkou roli hraje vysoká šlechta
Špatná finanční situace, krize zažehnána až v druhé polovině století
Kardinál Fleury – veliký vliv na krále, bez ziskuchtivosti, úspěchy na politickém poli
Po smrti kardinála ovládají krále především milenky, rozmařilost dvora
Zapojení do válek o rakouské dědictví – bez většího zisku
Během sedmileté války ztráta Kanady, Louisiany, Indie – oslabení země, ztráta postavení
Málo reforem, kritici vyhoštěni ze země
Francie stále kulturním centrem Evropy
Ludvík XVI. – vnuk Ludvíka XV., manželka Marie Antoinetta, nerozhodný
Po předcích zpustošená státní pokladna, postupně ještě větší zadlužení
Hroucení armády a církve kvůli špatné organizaci, obyvatelé se cítí ohroženi
Návrhy na zlepšení hospodářské situace – zdanění prvních stavů, vzepření vysoké šlechty proti vydírání, těžko realizovatelné, ale jediné možné řešení
Zvolení nových generálních stavů – svolání do Versailles, snaha řešit finanční otázky
Třetí stav – 90% obyvatelstva, prohlášení za národní shromáždění, připojování jednotlivců
Ústavodárné národní shromáždění – cíl svrhnout absolutismus, nastolit republiku
Král souhlasí jen na oko, svolává vojsko na potření odporu
Dobytí Bastily – vězení politických vězňů, symbol moci, získání střelného prachu
Král se o dobytí dozvídá až následující den, počátek revoluce
Vnikají národní gardy – domobrana, markýz La Fayette, pouze pro bohaté
Odstranění feudalismu – přesunutí revoluce na venkov, vyzbrojeni zemědělskými nástroji
Šlechta emigruje do Anglie, hledání spojenců, vytváření koalice
Zrušena veškerá robota, nevolnictví – všichni jsou si rovni a nesmí se nijak odlišovat
Deklarace práv člověka a občana – vychází z amerických zákonů
1789 – pochod žen na hrad, zajetí a deportace krále
Heslo – volnost, rovnost, bratrství
Symboly – červená čepička, kokarda, trikolora

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník