Poválečná Evropa

V Německu 1918 vzpoura námořníků, revoluce i na venkově
Vyhlášena republika, císař Vilém prchá do Holandska
Na jaře 1919 vznik Bavorské republiky rad – pokus o socialistickou revoluci
Ve volbách vítězství sociální demokracie, koaliční vláda, německá ústava ve Výmaru
Rúrská krize – hospodářské potíže, neplatí reparace, Francie obsazuje Porúří
Gustav Stresemann – vyvedl Německo z krize a izolace
1923 potlačen vojenský pokus o puč ze strany NSDAP (Adolf Hitler)
Sílení nacionalismu a militarismu
Rakousko vznik z rozpadnutého Rakouska-Uherska
1934 nástup fašistické strany, 1938 připojení k Německu (anšlus)
Polsko obnoveno po 1. světové válce, protiněmecká a protisovětská politika
1926 autoritativní režim osobní moci – Pilsudskiho diktatura
Maďarsku zůstala třetina bývalých Uher
1919 neúspěšná vláda Károlyiho vystřídána komunistickou, Maďarská republika rad
K moci fašistická strana, zahraniční půjčky, proti Maďarsku vytvořena Malá dohoda
Jugoslávie vznik ze Srbska, Chorvatska, Černé Hory a Slovinska
1921 přijata ústava, konstituční monarchie, 1929 diktatura krále Alexandra
Rumunsko královstvím, nejzaostalejší, revoluční hnutí i fašismus
1927 králem po Ferdinandovi I. nezletilý Michal, 1930 králem Carol
Bulharsko rozvoj revolučního hnutí, demokratické reformy
1923 k moci Alexandr Cankov – fašistická diktatura a teror
Pod mezinárodním tlakem odstupuje, 1924 vláda Andreje Ljapčina
Řecko monarchií, král Alexandr, liberální strana
1920 založena komunistická strana, 1924 po převratech vyhlášena republika

Vývoj

Válka nevyřešila rozpory, nové územní i reparační
1922 konference v Janově, nevyřešení, ale sblížení Ruska a Německa (hospodářská smlouva)
1923 v Německu Rúrská krize, Německo pasivní odpor, inflace, posílení dělnického hnutí
1924 Dawesův plán na hospodářkou obnovu Německa, finanční půjčka
Stabilizace kapitalismu, nadnárodní monopoly, lepší životní úroveň, rozvoj automobilismu
1924 Lindbergh poprvé přeletěl Atlantik, rozvoj filmového průmyslu
1924 podán návrh na vytvoření evropské kolektivní bezpečnosti
1925 schůze v Locarnu, Rýnský garanční pakt (zaručení hranic)
1926 Německo přijato do Společnosti národů
1928 Briand-Kellogův pakt – zřeknutí se války, podpis 60 států, žádné sankce pro porušení
1929 Youngův plán – opětovné řešení otázek reparací Německa a Rakouska

USA

Nejsilnější průmyslová i finanční velmoc, polovina zásob zlata
1920 vítězství republikánů – izolacionismus a protekcionismus
USA nevstupuje do Společnosti národů, politické zájmy mimo Evropu
Počátkem 20. let hospodářská krize, revoluční hnutí
Názory proti přistěhovalectví i snahy na jejich záchranu
Tajná organizace Ku-Klux-Klan, v jižních státech

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník