Poválečná Evropa

Bipolarizace

Jaro 1947 vyhlášena Trumanova doktrína – snaha zabránit šíření komunismu na světě
Červen 1947 Marshallův plán – finanční pomoc USA západní Evropě, politický podtext
V ČSR diskuze, přijetím nepřátelství SSSR, proto odmítnutí vynucené Stalinem
Leden 1949 jako náhražka pro vyčerpané státy Rada vzájemné hospodářské pomoci
Cílem koordinace ekonomických plánů, využití všech zdrojů členských zemí
Dlouhodobé plány, překotný rozvoj těžkého průmyslu, obrovská zbrojní výroba

Poválečné Německo

1947 – 1948 spojení tří západních států – trizonie
1948 měnová reforma v trizonii, SSSR uzavření přístupových cest do Berlína
1948 – 1949 První Berlínská krize – západní Berlín zásobován leteckým mostem
7. 9. 1949 v trizonii vyhlášena Spolková republika Německo, hospodářský zázrak
7. 10. 1949 v sovětské zóně vyhlášena Německá demokratická republika
Rozdělení Berlína na východní a západní část, únik mozků na západ (lépe placeni)
13. 8. 1961 postavena Berlínská zeď, rozdělovala Východní a Západní Berlín, padla 11. 1989

Východní blok

Ve státech postupný vznik totalitních režimů, satelity SSSR, prosazení sovětského socialismu
1947 zřízeno komunistické informbyro – nástroj sovětského vlivu
1949 roztržka mezi Jugoslávií a SSSR, Jugoslávie se nikdy SSSR zcela nepodřídila
V 50. letech v zemích Východního bloku politické procesy proti opozici, západnímu odboji, církvi, nakonec i proti bývalým vedoucím komunistům – mnoho lidí v pracovních táborech
1953 smrt Stalina, 1956 na XX: sjezdu KSSS tajemník Chruščov vystupuje proti kultu Stalina
1955 stáhnutí SSSR z rakouského území
1956 podivný podzim – pokus o přeměnu komunistického režimu v Maďarsku, krvavě potlačen
1958 Chruščov předsedou vlády, vláda do roku 1964, kdy podlehl spiknutí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník