Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar I. – český kníže, třetí král z rodu Přemyslovců
Spor mezi Štaufy a Welfy – oslabena situace ve SŘŘ
Nové mince – staré denáry nahradily brakteáty
Spor s biskupem Ondřejem – kritika krále kvůli obviňování církve
Zlatá bula sicilská – 26.9.1212 v Basileji, uděluje českým králům práva a povinnosti
Práva – dědičný královský titul, účast při volbě německého krále
Povinnosti – účastnit se některých říšských sněmů, poskytnout 300 těžkooděnců (či stříbrných)
Markéta (Dagmar) Přemyslovna – provdána za dánského krále Valdemara
Anežka Přemyslovna – vychovávána v klášteře, zakládá špitál sv. Františka
Mužský klášter v Praze Na Františku, ženský klášter sv. Kláry (Anežka abatyše)
Václav I. – manželka Kunhuta Švábská, 1228 korunován králem
Nesnášel zvonění zvonů, trpěl epilepsií, utíkal od politiky za zábavou a uměním
Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý (tvrdý a nejbohatší)
Vychováván v klášteře, po smrti staršího bratra Vladislava měl nastoupit na trůn
Zneužit šlechtou, navzdory otci zvolen mladším králem
Občanská válka syna proti otci – Přemysl zrazen, otec mu dává vězení
Jmenuje Přemysla markrabětem moravským
Zisk babenberského dědictví sňatkem s Markétou, panství až k Jaderskému moři
Milenka Anežka z Kuenringu, levobočci Mikuláš a dvě dcery
Zahraniční politika – boje za udržení babenberského dědictví
Bitva u Kressenbrunnu – 1260, proslavení těžce oděných rytířů, vítězství
Obhájení vojensky babenberského dědictví – nepotřebuje o 30 let starší Markétu
1261 korunován, pátý český král
Křížové výpravy – v Pobaltí založil Kaliningrad
Kandidatura na římského krále a císaře – neúspěch, voleb se nezúčastnil
Novým císařem Rudolf Habsburský
Přemysl ho neuznává, odmítá lenní poslušnost, ale aby nebyl zabit nakonec skládá slib
Kolonizace – připojil 1266 Chebsko, 1269 Korutansko a Kraňsko, 1272 Furlánsko
Kunhuta Uherská – vnučka Bély IV., zpečetěna mírová smlouva, 3 dcery a syn Václav II.
Záviš z Falkenštejna – šlechtic z rodu Vítkovců, vzpoura, vliv na Václava II., popraven
Desky zemské – knihy s tresty a majetkovými přesuny, úhonné a trhové, 1547 shořely
Zemský soud – zemská instituce
Bitva na Moravském poli – 1278, zabit
Václav II. – vězněn na hradech, traumata, neuměl psát, nepřipravován na život krále
O moc soupeří dvě skupiny, vliv Záviše z Falkenštejna
Manželky – Guta Habsburská, Eliška Rejčka
Potomci – Václav III., Eliška Přemyslovna, Anna Přemyslovna
Politická koncepce – diplomacie, vyčkávání, uplácení, se šlechtou se dělí o moc
Dovršení hospodářských a sociálních proměn
Dominium generale – rozhoduje šlechta, nepřímé královo dědictví, zemské desky a soud
Dominium speciále – rozhoduje král, daně, dědičné vlastnictví, odmítnout královský regál
Zbraslavský klášter – dříve lovecký dvůr, věnován řádu cisterciáků, pohřebiště Přemyslovců
Bohatá ložiska stříbra v Kutné Hoře, horní zákoník o těžbě
Mincovní reforma – 1300 pražské groše, žádaná měna i v zahraničí
Zahraniční politika – připojil Chebsko, získal Pirnu a Freiberg, ovládl Krakovsko
Neúspěšný pokud ovládnout Míšeň, panství od Baltu až k Dunaji
Po jeho smrti na tuberkulózu se Přemyslovské soustátí rozpadá
Václav III. – poslední Přemyslovec
Po vymření Arpádovců 1301 korunován, vláda v Uhrách (Svatoštěpánská koruna)
Mladý, místo něj vládnou magnáti (posílení papeže), nejistá situace, odjíždí zpět do Prahy
Zhýralý život, v opilosti rozdal veškerý majetek šlechtě
Sňatek s Violou Těšínskou – pro udržení Polska
Olomoucká vražda – 1306, nájemný vrah Konrád z Butenštejna
Na vraždě měli zájem – česká šlechta, Poláci, Viola, Alžběta, císař SŘŘ

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník