Pomocné vědy historické

Paleografie - vývoj a druhy písmen
Diplomatika - úřední dokumenty, listiny i kanceláře
Chronologie - způsoby měření času
Heraldika - znaky a erby
Numismatika - mince, bankovky, platidla
Genealogie - rodokmeny

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník