Počátky národního obrození

Leopold II.

Deváté dítě Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského
Druhý nejstarší syn, který se dožil většího věku
1761 následníkem Toskánska
1765 natek s dcerou španělského krále Marií Ludvikou
Po smrti Leopolda převzal vládu v Toskánsku
Cílem učinit své poddané šťastnými
Reformy – zrušení cechů, zrušení toskánské armády, zrušení trestu smrti
Snaha nevyvolávat konflikty, odpůrce centrálního aparátu
Nepokoje v Německu a Uhersku, důsledky metod vládnutí Josefa II.
Po smrti bratra Josefa II. korunován 1790 císařem Svaté říše římské a králem uherským
Zrušil berní a urbariální patent, vrátil výchovu kněží do rukou církve, povolil pořádání poutí
Mírem ve Svišťově ukončil tažení na Balkáně proti Turkům
Zvládnul neklidnou situaci na území Uher a povstání v rakouském Nizozemí
Věnoval pozornost revoluce ve Francii, která se dotýkala jeho sestry Antoinetty
Nechal vrátit korunovační klenoty do Prahy, 1791 korunován českým králem
Přístupný setkáním – přímé seznámení s názory Josefa Dobrovského
Zemřel 1972, císařem jeho syn

Osvícenská éra obrození

Zachycuje všechny vrstvy a oblasti společnosti
Týká se všech mnohonárodnostních monarchií
Příčiny – germanizace, zavedení povinné školní docházky, zrušení nevolnictví
Zemský patriotismus – šlechta se cítí českou šlechtou, snaha o obnovení stavovské monarchie
Puristé – brusiči jazyka, nahrazování cizích slov českými výrazy
Písmáci – kroniky, zápisky, téměř bulvární plátky
Ignác Born – mineralog a geolog, zakládá učený klub
Královská česká společnost nauk – 1774, první vědecké pracoviště
Snaha o šíření vědeckých děl, psáno německy, podporováno šlechtou
Josef Dobrovský – v zákulisí politiky, jazykovědec, Dějiny českého jazyka a literatury, vyučuje na univerzitě, češtinu bere za mrtvý jazyk
František Martin Pelcl – historická literatura, učitel na katedře univerzity
Bernard Bolzáno – filozof, matematik, profesor na univerzitě, teolog, kacíř
Bratři Thámové – dramatici, vlastenecké hry, překlady
Počátky českého divadla – Stavovské divadlo, Bouda vybudována na Václavském náměstí
Jan Nepomuk Štěpánek – dramatik, české hry
Loutkářství – Matěj Kopecký, kašpárek, nejen pro děti, anekdoty, česky
Žurnalistika – 1719 Rosenmillerovy noviny, 1789 Krameriovy noviny
Česká expedice – uskupení žurnalistů, spisovatelů a nakladatelů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník