Počátky českého státu

Kmeny – Přemyslovci, Slavníkovci, Vršovci, Sedlčané, Pšované, Zličané, Doudlebové,…
Bájná knížata – Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít
Bořivoj a Ludmila – přijali křest na Velké Moravě roku 885
Vybudován kostel svatého Klimenta na Levém Hradci
Vybudován kostel Panny Marie v Praze – Praha sídlem Přemyslovců
Kníže Spytihněv I. – roku 895 uznal v Řezně podřízenost knížat východofrancké říši
Vratislav a Drahomíra – nechala zavraždit Ludmilu 15.9.921
Vybudován kostel svatého Jiří
Svatý Václav – zavražděn ve Staré Boleslavi družiníky bratra Boleslava I. dne 28.9.935 (929)
Uhájil samostatnost proti Jindřichu I.
Založen kostel svatého Víta na pražském hradu – přihlášení k západní Evropě
Snaha posílit křesťanství
Boleslav I. Ukrutný – dal razit nejstarší české mince (denáry), centrum vlády Vyšehrad
Uznání převahy Oty I., změna zahraniční orientace na Sasko

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník