Osvícenství

Filozofické, kulturní, politické a hospodářské hnutí 17. a 18. století
Řídit se vlastním rozumem, důstojně prožít život na zemi, tolerance
Nizozemí, Anglie, Francie – v 18. století šíření po celé Evropě
Přírodovědné objevy - odtržení od náboženství
Antoine Lavoisier – utřídění chemických prvků
Carl Linné – živočišný a rostlinný systém
Luigi Galvani – pokusy s elektřinou, chemická reakce, galvanický článek
Alexandro Volta – kondenzátor, Voltův sloup
Bleskosvod – Prokop Diviš, Benjamin Franklin (nezávisle na sobě)
Isaac Newton – gravitační zákon, pohybové zákony, binomická rovnice
James Watt – zdokonalil parní stroj
Bratři Montgolfierové – balón, pokusy s létáním
Encyklopedisté – Racionální slovník věd, umění a řemesel, vysvětlení všech hesel, vzdělanost
John Locke – empirismus, liberalismus, smyslové vnímání, společenská smlouva (vzájemně si rovní, přirozená práva), výchova gentlemana, Rozprava o lidském rozumu, Myšlenky o výchově
Charles Louis Montesquieu – vliv prostředí, trojí dělba moci, Perské listy, O duchu zákonů
Jean-Jacques Rousseau – dílo ovlivnilo francouzskou revoluci, pedagogická díla, Emil aneb O výchově, návrat k přírodě, mravní výchova, žádné soukromé vlastnictví
Voltaire – myšlenky přejímá od ostatních, vtipně je formuluje, za názory vězněn v Bastile, Panna Orleánská, Candide neboli optimismus, Filozofický slovník, Zaira
Osvícenský absolutismus – střední a východní Evropa, panovníci prvními úředníky státu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník