Neolit

Neolitická revoluce (zemědělská) - nejstarší v dějinách (3000 let)
Zemědělství, domestifikace zvířat (kozy)
Vrtané, broušené, leštěné kamenné nástroje
Tkalcovský stav, keramika, zrnostěrka (drcení zrna), nekvašený chléb
Domy - kůly propletené proutím a proutí oházené hlínou
První přirozená dělba práce
Období matriarchátu
Naleziště - Bíliny u Kutné Hory

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník