Německo před válkou

Fašismus

Konzervativní, autoritativní, nedemokratické a ultrapravicové označení
Odmítá liberalismus, demokracii, Marxistický socialismus, pacifismus
Zdůrazňuje roli kolektivu a jeho historii, xenofobii až rasismus, úlohu vůdce a strany, hesla
Cílem prosadit ideologii a způsobit její přijetí, spojeno s potlačením opozice
Jednotná politická strana vládní a vládnoucí, informační monopol, oficiální propaganda
Převaha policejního státu nad právním, řízené hospodářství, potlačení lidských práv
Omlouvání zločinů, v čele národa vůdce
Různé interpretace – výsledek historického vývoje, vybočení, otevřená diktatura
Komunismus založen na myšlence třídního boje, fašismus spolupráce tříd
Komunismus kolektivní vlastnictví, fašismus soukromé
Komunismus důraz na lidské hodnoty, fašismus na rasu
Země – Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Polsko, Rakousko, podobné i v Bulharsku, Latinské Americe
Fašistické strany i v demokratických režimech – Francie, ČSR, VB, masová hnutí

Nacismus

1920 DAP přeměna na NSDAP
1921 vytváření úderných oddílů SA
1923 pokus o nacistický puč v Mnichově, neúspěšný, NSDAP zakázána, Hitler zatčen
1925 nově ustanovena NSDAP, ovládnuta Hitlerem
1926 založení oddílů SS a Hitlerjugend
Hitler podpora nezaměstnaných dělníků a střední vrstvy, demagogická hesla
Plán vytvoření Velkoněmecké Říše, ovládnutí střední Evropy
1931 uzavřena Harzburská fronta, hlásání rasismu, sociální problémy jako rasové
Program zveřejněn v díle Můj boj (Mein Kampf), napsáno ve vězení
1932 ve volbách 32% hlasů, Hitler požaduje funkci kancléře, dvoje volby
1933 Hindenburg jmenuje Hitlera říšským kancléřem
1934 Hitler přebírá pravomoci prezidenta, Vůdce a Říšský kancléř
Hospodářství řízené státem, čtyřletky
Představitelé – Göring, Schacht, Himmler, Hess, Bormann
1933 požár Říšského sněmu, obviněni komunisté
Soudní tribunál veřejný, v Lipsku, obhájení komunistů
Teror, 30. června 1934 noc dlouhých nožů – zavražděno 1000 předáků SA
1935 vydány Norimberské rasové zákony – proti Židům, odchod do exilu
9. listopadu 1938 křišťálová noc – pogrom na Židy, útoky, zabavení majetku

Příprava na válku

Porušování Versailleské dohody i Locarna, Západ pouze protesty
1933 opuštění Společnosti Národů – nekontrolovatelné zbrojení, budování armády
Všeobecná branná povinnost
Po plebiscitu připojeno Sársko
Březen 1936 vysláno vojsko do Porýní – remilitarizace
Příprava útočných plánů proti východním sousedům, militarizace hospodářství
1936 zásah do Španělské občanské války, podpora Itálie

Anšlus

Ve 30. letech v Rakousku austrofašismus
1934 Rakouský puč – Schuschnigg, Inquart dohodl s Německem anšlus
12. 3. 1938 anexe Rakouska – porušení Versailleské dohody i dohody v Saint Germain
Západ politika appeasementu – usmiřování protivníka, ústupky, cílem oddálení války
Pouze formální protesty, Chamberlain, Halifax (konzervativci)
Proti appeasementu politika kolektivní bezpečnosti – sbližování se SSSR
25. 5. 1935 Bilaterální smlouva Francie a ČSR o vzájemné pomoci
16. 5. 1935 smlouva ČSR a SSSR, smlouvy nahrazeny vzájemnou dohodou
1935 v Moskvě VII. kongres kominterny – proti fašismu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník