Nástup Habsburků na český trůn

1526 umírá u Moháče král Ludvík Jagellonský, nový král má zaplatit 300 000 zlatých
Ferdinand I. nabízí polovinu teď, polovinu později, chce centralizovanou monarchii s centrem ve Vídni, úředníky jmenuje sám
Naoko slibuje – neomezení stavů, královský dvůr v Praze, vládnutí s rádci, toleranci náboženství
Nic nesplnil, zvyšuje daně, pomáhá Uhrům v boji proti Turkům, nespokojenost českých stavů
Uhry rozděleny – horní země (Ferdinand I.), Ján Zápolský (SV Uhry), Turci (Budínský pašalit)
I. stavovské povstání proti Habsburkům (1547) – stavy vyhlásily náboženskou svobodu
1547 – německá protestantská knížata poražena v bitvě u Mühlberku
Rozpad české stavovské opozice, tresty
Ferdinand I. císařem SŘŘ – 1556 po bratru Karlu V., místodržícím syn Ferdinand II. Tyrolský
1556 zaveden Jezuitský řád, příchod do Čech, 1564 přijímání podobojí, zakládání kolejí
Maxmilián II. – věrnost katolické církvi, válka s Turky, 1565Maxmiliánovo nařízení
Česká konfese – náboženský program, Maxmilián II. nepodepsal, ale slíbil dodržovat
Rudolf II. – centrum do Prahy, sbírky vynálezů a alchymistů, maniak
Rudolf nemá sílu na poražení Turků – pomoc bratra Matyáše
Libeňský mír – mírová smlouva 1608 mezi Rudolfem a Matyášem, rozdělení Čech
Rudolf s Matyášem se nemají v lásce, Matyáš chce na trůn, jejich matka politický dozor
Pověst o Golemovi – Rabi Löw, obrana židů před křesťany
Majestát na náboženskou svobodu – 1609, svoboda náboženství, potvrzení české konfese
Vpád Pasovských – 1611 bratranec Rudolfa plení území až k Praze, vyplaceni Petrem Vokem
Absolutní znemožnění Rudolfa, abdikace
Matyáš Habsburský – přenos sídla do Vídně, s Čechy nechce mít nic společného
Matyáš nemá legitimního potomka – zemský sněm 1617, přijetí Ferdinanda Štýrského

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník