Napoleon Bonaparte

Narozen na Korsice, syn šlechtice
Energický, bystrý, rychlý, pracovitý, správné úsudky
Průměrně vysoká postava na tehdejší dobu
Studia na vojenské škole, podporuje revolucionáře
Dělostřelecký důstojník během francouzské revoluce
Úspěchy, pozornost Výboru veřejné bezpečnosti, přítel s bratrem Robespierra
Po jeho svržení vězněn a později propuštěn
1795 potlačil royalistické povstání na žádost vlády – autorita
Rozmařilá manželka Josefína, cizoložství, rozvod
Druhá manželka Marie Luisa, syn Orlík, umírá mladý
Tažení do Itálie – 1796, z neschopného vojka velkolepá armáda, taktika bleskového útoku
Dobývá města – vítán jako osvoboditel, vyhlášeny sesterské republiky, bohatství
Výprava do Egypta – sebou bere vědce, sepisování, přivážení cenností, vznik muzeí
Vítězství v Káhiře a Alexandrii, podléhá Nelsonovi v rozhodující námořní bitvě 1798
1799 – 1804 masivní soustředění moci do svých rukou
1801 uzavření konkordátu s papežem – souhlas se stáním vlivem na církev
1802 se prohlásil prvním konzulem na doživotí, změna odsouhlasena plebiscitem
Podobným referendem vyjádřen souhlas s císařstvím v roce 1804
Občanský zákoník – ovlivňuje francouzské zákony dodnes, náboženská tolerance, občanská a právní rovnost, právo na práci v jakémkoliv zaměstnání, zrušení všech feudálních závazků
Zákoník počítal s hierarchií společnosti, slovo zaměstnavatele platí víc než slovo dělníka
Záruky majetkových práv, odstraněna práva žen a dětí uznaná za revoluce
Privilegia a tituly duchovenstva a šlechty neobnoveny, nové udílení za zásluhy o stát
Veřejný život – propaganda a tajná policie s cenzurou, přísně stíhané přečiny proti státu
Základy k finanční soustavě země – Banka Francie
Moderní školská soustava – loajální a odborně připravení občané
Soukromé podnikání, velký průmysl, vývoz zboží, nové cesty, upravování přístavů
Chudým lidem zásobování levnými potravinami – popularita až do konce vlády

Napoleon císařem

1804 prohlášen císařem Francouzů za přítomnosti papeže
Na úrovni římského císaře, pokračovatel Alexandra i Karla Velikého
Snaha vytvořit velkou říši, podmanit ostatní národy
Z obranných válek války dobyvačné
Konec republikánských ideálů
1805 bitva u Slavkova (bitva tří císařů) – vítězství Napoleona, pánem střední Evropy
Dosazení příbuzných a věrných generálů na uprázdněné trůny
Zánik SŘŘNN v důsledku bitvy u Slavkova, vznik Rýnského spolku
1806 dvojbitva u Jeny a Auerstedtu, obsazení Berlína
Kontinentální blokáda – snaha porazit Velkou Británii
1807 připojení Ruska k blokádě, Napoleon na vrcholu moci
Pašování britského zboží přes Portugalsko a Maltu
1809 Rakousko vyhlásilo válku Francii, v bitvě u Wagramu poraženo

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník