Mocenský vzestup Pruska

18.století Německo rozděleno na velké množství státečků, absolutistická knížata, městské rady
Kurfiřtský sbor – volí římskoněmeckého císaře, 9 kurfiřtů
Tři územní části – Braniborsko, Pomořansko, Východní Prusko
Friedrich Vilém I. – velký kurfiřt, zve do země Hugenoty a židy
Friedrich III. – přijal titul krále v Prusku, 1701 vznik Pruského království
Friedrich Vilém I. – král vojáků, militarismus
Friedrich II. Veliký – hrobník, reformátor, vojevůdce
Sedmiletá válka – 1756, posílení kontroly nad Slezskem
1772 trojí dělení Polska – Prusko, Rusko, Habsburská monarchie
Vzniká Západní Prusko, Nové Východní Prusko a Jižní Prusko
Vznik nové šlechty – Junkeři, statkářsko-vojenská šlechta
Pruský dril – statní vojáci vykonají rozkaz bez přemýšlení
1866 vítězství v prusko-rakouské válce

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník