Mnišství, kláštery

Mnišské hnutí, lidé odcházejí do ústraní, plní to, co žádá náboženství
Benediktini – Benedikt z Nursie, nejstarší český mužský klášter v Břevnově
První klášter v Monte Casinu (heslo: Ora et labora – Modli se a pracuj)
První řehole, důsledná služba bohu, poslušnost, pokora
Vyučují ve školách i pracují manuálně, motlitby
Premonstráti – spojení s laickými členy, po celé Evropě
Cisterciáci – hnutí několika Benediktinů ve Francii, dobrovolná chudoba, manuální práce
Kartuziáni – nejpřísnější řády
Dominikáni – pomáhají kacířským hnutím, studia, mise, nejpočetnější
Františkáni – sv. František z Assisi, svěcení křížových cest

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník