Mezopotámie

Egypt, Izrael, Írák, Írán, Turecko, Indie
Mezo potamos - mezi Eufrat a Tigris
Řeky - zdroj obživy, dopravní tepny
Vývoj z jihu na sever, kvůli zasolování půdy a epidemiím
4 státní útvary - Sumér, Akka, Asýrie, Babylónie

Sumér

Vodní jímky, kanály, zemědělství, hrnčířský kruh, daně, desítková a šedesátková soustava, kolo, klínopis, kalendář, státní útvar, Urnammiho zákoník (asi 2000 př.n.l.)
Vesnice, města a městské státy (Lagaš, Umma, Uruk, Ur, Kiš, Nippur, Larsa, Eridu
Války ve jménu boha - vzrůstá úloha vojska
Centrem státu chrámy - Zikkuraty - chrámové hospodářství
Panovník - zabezpečuje úrodu, udržuje mír ve vlastní zemi a vede války
Zaniká chrámové hospodářství - vznik palácového hospodářství
Luggal Zaggesi - sjednotil městské státy - centralizovaná monarchie
Kočovné národy - Akkadani (Sargon I. Akkadský) a Gutejci (Gudea)

Asýrie

Staroasyrská říše

20. - 18. století př.n.l.
Hlavní město - Aššur
Šamši-Adád I.
Obchod se zlatem a stříbrem
Obranné války

Středoasyrská říše

1500 - 1000 př.n.l.

Novoasyrská říše

911 - 612 př.n.l.
Hlavní město Aššur, ale střídavě i jiná města
Útočné války, železné zbraně, psychologické války
Aššurbanipal - postavil knihovnu v Ninive (obsahovala Epos o Gilgamešovi)

Babylónie

Starobabylónská říše

20. - 16. století př.n.l.
Zemědělství, dálkové obchody
Chammurappi vymyslel zákoník - plnoprávní obyvatelé - Awílové, řemeslníci - Muškéni, neplnoprávní
Oficiální bůh Marduk

Středobabylónská říše

1500 - 1000 př.n.l.
Temné období - málo pramenů
Vývoj se vrací zpět
Obchodní kontakty - karavanní obchod

Novobabylónská říše

625 - 539 př.n.l.
Vymanila se z nadvlády Asyrské říše
Dvojité hradby
597, 587 př.n.l. dobyt Jeruzalém, zničen Šalamounův chrám, babylónské zajetí židů
Nabukadnezar

Vzdělanost

Vznik spisů
Školy - domy tabulek, učitelé (školní otci), počty, geometrie, zeměpis, přírodopis
Písaři a písařky
Lékařství

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník