Metternichovský absolutismus

V Habsburské monarchii na trůn František II. – konzervativní vláda, odpůrce reforem
Vláda v období velké francouzské revoluce – zaniká SŘŘNN, vzniká Rakouské císařství
František přejmenován na I., státní úřady označovány jako císařsko-královské
Obava z liberalismu
Policejní absolutismus
Státní tajná policie, kontrola veřejného i soukromého života, špehování, udavačství
Přísná cenzura
Osvícenecký absolutismus nahrazen policejním
Všeobecný občanský zákoník – 1811, jednotné občanské právo pro příslušníky všech stavů
Hospodářství postiženo kontinentální blokádou
Růst výdajů na armádu, zvyšování daní, zhoršování hodnoty mincí, papírové bankocetle
1. stabilní katastr – nové vyměřování pozemků, soupis veškeré půdy, pořízeny i mapy
Zaostávání hospodářství za západní Evropou i Pruskem, cechovní výroba a robota
České země nejvyspělejší částí monarchie, nacionalismus
Válka proti revoluční Francii – 1797
Války s Napoleonem – 1800 u Marenga, 1805 u Slavkova, 1809 u Wagramu, 1812 účast na ruském tažení, 1813 u Lipska
Vídeňský kongres – tančící kongres, prezidentem kongresu hrabě Klemens von Metternich
Francie vrácena do hranic z roku 1789
Rakousku připadla Halič, Prusku Poznaňsko a západní Prusko
Rakousko se vzdalo Rakouského Nizozemí, zisk Benátska a Lombardie
Vzniká Německý spolek – 35 států a 4 svobodná města
Svatá aliance – Rusko, Prusko, Rakousko, cíl potlačit vojensky jakékoliv revoluce v Evropě
Vévodství zákupské

Počátky průmyslové revoluce

Přechod od manufakturní k tovární výrobě, nové stroje a technologie
Zpočátku dovoz parních strojů
1806 sestaven 1. parní stroj – Gerstnerovi, první koněspřežka z Lince do Českých Budějovic
1815 parní stroj využit k pohonu vozu – parovůz, Josef Božek
1817 paroloď – Josef Božek
1826 vynález lodního šroubu – Josef Ressel
Vzniká polytechnika
1824 – 1827 konstrukce ruchadla – bratranci Veverkovi, typ moderního pluhu, zkvalitnění orby
Vznik prvních peněžních ústavů – 1825 Česká spořitelna v Praze
Rozvoj strojírenství, těžba uhlí
1836 parní železnice – Severní Ferdinandova dráha (Vídeň – Brno – Olomouc)
Změna skladby společnosti, přestavba měst, asanace
1799 Akademie výtvarných umění
1811 hudební konzervatoř
1816 povoleno vyučování češtiny na gymnáziích
1818 založeno Vlastenecké (Národní) muzeum – hrabě Kašpar ze Šternberka

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník