Metody historikovy práce

Heuristika - shromažďování pramenů a literatury
Kritika pramenů
Interpretace - výklad, analýza, rozbor
Syntéza - shrnutí poznatků

Prameny

Hmotné - budovy, předměty, kostry (uloženo v muzeích)
Písemné - kroniky, dopisy, smlouvy, noviny (v archivech)
Tradiční - mýty, pověsti, písně, pořekadla (v knihovnách)
Obrazové - obrazy (v galeriích), mapy (v archivech)
Zvukové a audiovizuální - kazety, cd, dvd

Literatura

Monografická - kratší časové období nebo osobnosti (Spěváček: Karel IV.)
Syntetická - dějiny širšího úseku od počátku až doteď (Dějiny Francie)
Regionální - určitá oblast a místo (Sedláček, Prášek, Stránský)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník