Marie Terezie

Pragmatická sankce – dědické právo i pro ženy, nedělitelnost Zemí habsburské monarchie
Vychována Jezuity, vzdělaná, umění (tančila v opeře)
Sňatek s Františkem Štěpánem Lotrinským – 1736, láska na první pohled, věrnost
16 dětí – matka dvou císařů (Josef II. a Leopold II.), dcera Marie Antoinetta
Arcivévodkyně rakouská, uherská a česká královna
Nástup na trůn – 1740, lidé nedůvěřiví k vládě ženy
Války o rakouské dědictví (války o Slezsko) – 1740 – 1748, proti Friedrichovi II.
1740 Friedrich II. útočí na Slezsko, na jeho straně Bavorsko a Francie, osamocené Rakousko v boji, Marie Terezie odjezd do Uher, žádá finanční prostředky, prohra
Vratislavský mír – 1742, ukončení válek, ztráta Slezska a Kladska
Korunovace českou královnou – 1743, netrestá české stavy, válka proti Francii a Bavorsku
Útok Friedricha II. na území Čech – 1744, neúspěšný
Drážďanský mír – 1745, vytlačení Prusů z Čech, potvrzena ztráta Slezska a Kladska
František Štěpán Lotrinský – 1745 císařem Svaté říše římské
Mír v Cáchách – 1748, definitivní ukončení bojů, Marie Terezie uznána dědičkou Karla VI.
Sedmiletá válka – 1756 – 1763, bitva u Kolína 1757 (vítězství Marie Terezie)
Mír u Lipska – 1763, potvrzení ztráty Kladska a Slezska
Rádci – Antonín Kounic (zahraniční politika), Vilém Haugwitz (hospodářství), generál Daun
Povstání na Náchodsku – 1775, sedláci poraženi Marií Terezií u Chlumce
1765 František Štěpán Lotrinský umírá na infarkt, obrovský smutek Marie Terezie
1767 dostává černé neštovice, později úspěšně vyléčena
Rozpory s Josefem II., který se zastával Freidricha II.
1780 umírá Marie Terezie, na trůn nastupuje syn Josef II.

Reformy

Převážně pro ekonomické posílení státu
1753 sčítání lidu, zavádění příjmení a čísel popisných u domů
Kvůli zdanění soupis rustikálu a dominikálu, Tereziánský katastr 1748
Vznik česko-rakouské dvorní kanceláře – byrokracie, germanizace
Okresní hejtmanství, magistráty, panství – podřízeno vídeňským úřadům
Hospodářská reforma – podpora podnikání, manufaktury, zrušení vnitřních cel
Sjednocení měr a vah, tolarová a zlatková měna, zaváděny bankocetle (papírové peníze)
1773 zrušen Jezuitský řád, 1775 přidělování bývalé jezuitské půdy za poplatek
Školská reforma – 1774, povinná školní docházka (od 6 do 12 let), čtení, psaní, počítání, náboženství, pracovní činnosti, ve městských školách němčina
Robotní patent – 1775, zmírnění robotních povinností, využíván pluh, brambory
Vojenská reforma – branná povinnost od 17 do 40 let (za 300 zlatých vykoupení), jednotný výcvik, budování pevností, kasárna, invalidovny, vojenské školy, uniformy, očíslování pluků

Svobodní zednáři

Tajná sdružení lidí, obtížně definovatelná
Vznik pravděpodobně v Londýně roku 1717
Námět u příznivců různých konspiračních teorií
Organizováno systémem lóží a velelóží
Náboženská organizace, přesněji bratrstvo
Původ – od středověkých stavitelů chrámů, templáři
Nyní tajná organizace podezřená z nelegálních činností
Znakem – úhelník a kružidlo, písmeno G
Známí zednáři – první američtí prezidenti, Casanova, Meyrink, Mozart, Mucha, Beneš
Zednář – obětuje část života práci, rozvoj vzdělanosti, usilování o zlepšení životní úrovně
Ilumináti (osvícení) – nadvláda ortodoxního komunismu, vyhlazení náboženství
Propaganda Due (P 2) – italská, propojení s KGB, CIA, Vatikánem a mafií, vraždy
Rosenkruciáni – významní lidé a myslitelé, získávání moudra, budování lepšího světa

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník