Křížové výpravy

Kruciáty – boje proti nevěřícím
Touha po proslavení, zisk území, bohatství
Proti nevěřícím – Arabům do Španělska (reconquista), Turkům do Palestiny
Proti pohanům – Pobaltí a Polabí
Proti heretikům – Albigenští v jižní Francii
Křižák – účastník křížové výpravy, znamení kříže
První křížová výprava – 1095, papež Urban II., do Svaté země na ochranu Božího hrobu
15. července 1099 – dobyt Jeruzalém křižáky
Druhá křížová výprava – 1146, papež Evžen III., do Svaté země i na Pyrenejský poloostrov

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník