Konstituční monarchie ve Francii

Národní shromáždění – neshody na způsobu hlasování, odtržení třetího stavu
Poslanci se obávají krále, chtějí prosadit novou ústavu
Lidové bouře – dobytí Bastily 1789
Zrušen systém starého režimu, odstraněna privilegia šlechty, zrušena robota a církevní desátky
Deklarace práv člověka a občana . rovnost před zákonem
Pád absolutismu – 1789, vtrhnutí davu do Versailles
Moc rozdělena na zákonodárnou (Národní shromáždění, poslanci), výkonnou (král) a soudní
Rozpad armády – volby nových velitelů po odchodu šlechtických důstojníků
Král vládne lidem a ne zemi, slavnostní přísaha 1790
Ústavodárné shromáždění – pravice, levice a střed
Podle výsledků voleb nové Zákonodárné národní shromáždění, nově zvolení poslanci
Jakobíni – od liberalismu k radikální diktatuře a teroru, přívrženci republiky
Feuillanti – pravice, zastánci konstituční monarchie s privilegovaným postavením buržoazie
Girondisté – původně revoluční levice, poté pravice, obhájci požadavků bohatých podnikatelů
Cordeliéři – radikální, likvidace jakýchkoliv královských zvyklostí
Nedostatek potravin, hlad – potlačení zdaněním církve, problémy
Vytváření první protifrancouzské koalice – habsburská monarchie, Anglie, Rusko
Vzniká Marseillaisa – státní hymna, tvrdá pochodová píseň

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník