Josef II.

Syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského, habsbursko-lotrinská dynastie
Vysoké vzdělání pro nástup na trůn, cesty po Evropě pro sbírání zkušeností
Obrovská vůle a pracovitost, vize jednotné říše
Selský císař – snaha zlepšit postavení poddaných
Manželka Isabella Parmská – vysoce zamilovaný, 3 děti
Druhá manželka Marie Josefa Bavorská – sňatek z donucení
Spor s matkou – osvícenský panovník, chtěl reformy, rázné jednání bez zvažování důsledků
1765 po smrti otce zvolen císařem Svaté říše římské
1780 po smrti matky vládne sám, zvolen králem českým a uherským
Aristokracie ho nenávidí, zasahuje do jejich výsad a životního stylu
Magistráty – nejvyšší úřady, byrokratická nařízení z Vídně
Zve Romy na opuštěné pozemky, přírůstek obyvatel
Válka s Tureckem – upadání hospodářství, odpor obyvatelstva, zachraňuje generál Laudon
Podíl na trojím dělení Polska – zisk Kladska
Josef II. umírá v roce 1790 zřejmě na následky přepracování

Reformy

Toleranční patent – 1781, tolerování jiných náboženství
Patent o zrušení nevolnictví – 1781, nevolnictví nahrazeno mírnějším poddanstvím, stěhování z panství, uzavírání sňatku, učení (nárůst vzdělanosti), nadále zůstává robota
Zrušení klášterů, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem, z nich továrny a sklady
Josefínský katastr – soupis veškeré půdy říše bez rozdílu
Berní a urbariální patent – povinnost roboty nahrazována peněžními dávkami, později zrušeno
Snaha o centralizaci říše – germanizace, školy v němčině (podnět k národnímu obrození)
Zrušení cenzury – později obnovena
Zrušen trest smrti, rovnost občanů před zákonem, zrušení mučení a trestů
Protipožární a hygienické předpisy, omezování experimentálního léčení, očkování
1782 tolerována židovská víra, zrušené židovské mýto, branná povinnost, přijímají německá jména a příjmení, možnost obchodovat

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník