Jakobínský převrat

10. srpna 1792 útok na královský palác, král s rodinou zajat a uvězněn
20. září 1792 bitva u Valmy – odvrácení ohrožení Paříže
21. září 1792 první zasedání Konventu – vyhlášení republiky
Konvent – girondini (levice), politicky nevyhranění (střed), jakobíni a cordeliéři (levice)
Vysoká úroveň armády – revoluční jednotky do Belgie a Porýní
21. ledna 1793 popraven na gilotině král, na podzim Marie Antoinetta
Poprava zhoršila mezinárodní (války) i vnitrostátní situaci (povstání ve Vendee)
Zřízen Výbor veřejného blaha – dohled nad opatřeními vlády
Povstání Pařížanů, zatýkání radikálních kritiků z řad levice
2. června 1793 jakobínský převrat
Stanovení maximálních cen základních potravin a mezd
Nová ústava – práva pro občany, nejdokonalejší, ale platná až po konci války
Nedemokratické vládnutí jakobínů, pronásledování vnitřního nepřítele
Konfiskace majetku církve, kult Nejvyšší bytosti
Revoluční kalendář – letopočet od vyhlášení republiky, nová pojmenování a počty dnů
Politické procesy, masivní popravy, hlavní autoritou neúplatný Robespierre
Spiknutím jakobínů Robespierre 26. července svržen a bez soudu popraven
Konec diktatury – konec revoluce, k moci thermidoriáni

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník