Jagellonské období

Český sněm 1476 volí za krále Vladislava Jagellonského
Moravu a Slezsko ovládá Matyáš Korvín, Země koruny české rozděleny
Oba panovníci uzavírají dohodu o vzájemné dědičnosti
1485 kutnohorský smír – mezi katolíky a kališníky, tolerance, konec husitství
1490 umírá Matyáš – Morava, Slezsko, Lužice i Uhry pro Vladislava
Vytvoření česko-uherské personální unie (až do roku 1918)
Vladislav sídlí v Budíně, v Čechách podniká šlechta, pivovarnictví, rybníkářství
Vladislavské zřízení zemské – 1500, nejvyšší zemský zákoník, potvrzení postavení šlechty
Svatováclavská smlouva – 1517, kompromis mezi šlechtou a městy, vzájemná konkurence
1516 po smrti Vladislava nastupuje na trůn Ludvík Jagellonský
Období bezvládí, rozvrat v zemi
Bitva u Moháče – proti Turkům, 1526, Ludvík umírá
České dějiny pokračují jen jako součást Rakouska (Rakouska-Uherska)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník