Husitská revoluce

Začíná 1. pražskou defenestrací
Václav IV. umírá na mrtvici, 1419 – 1436 České země bez panovníka
Husité radikální, střed a umírnění
Vládnou čtyři hejtmani, vliv kněží
Čtyři pražské artikuly – společný husitský program
Svobodné hlásání slova Božího
Přijímání podobojí
Zbavení církve světského majetku a vlády
Veřejné tresty smrtelných hříchů
1420 Zikmund vede 1. křížovou výpravu do Čech
Obléhá Prahu, bitva na Vítkově, Zikmund poražen
Korunován králem, krade korunovační klenoty a odjíždí pryč
Čáslavský sněm – 1421, ustanovena vláda dvaceti vladařů (5 pánů, 7 zemanů a 8 měšťanů)
Zikmund odsouzen jako velezrádce, sesazen z trůnu
Radikální husité vyhnáni z Tábora – oslabení vlivu chudiny
Jan Žižka spory s táborským kněžstvem – boj proti katolíkům a umírněným husitům
Další čtyři křížové výpravy do Čech, v čele Zikmund
2. křížová výprava do Čech – bitva u Žatce (1421), Kutné Hory (1422), Malešova (1424)
V bitvě u Přibyslavi (11.10.1424) Žižka umírá, do čela táboritů Prokop Holý
3. křížová výprava do Čech – bitva u Ústí nad Labem (1427), pronásledování křižáků
4. křížová výprava do Čech – bitva u Tachova (1428)
5. křížová výprava do Čech – bitva u Domažlic (1430), vojsko zastrašeno zpěvem husitů
Husité mají jako zbraně zemědělské nástroje (řemdihy, palcáty, sudlice, kované cepy)
Staví vozovou hradbu, využívají terén, moment překvapení, zastrašují nepřítele
Spanilé jízdy (rejsy) – na Slovensko a do Polska, šíření husitských myšlenek, loupeže
Zikmund nabízí husitům vyjednávání na koncilu v Basileji
Husité se po zkušenostech z Kostnice bojí účastnit koncilu, chtějí záruky
Soudce chebský – 1432, dohodnuty podmínky dalšího jednání
Koncil v Basileji – 1433, nedošlo ke konkrétní dohodě, snaha znepřátelit husity navzájem
Bitva u Lipan – 1434, rozkol husitů, porážka radikálních husitů, konec polních vojsk
Basilejská kompaktáta – 1436, přijímání podobojí, zabavení majetku církve
Zikmund zvolen českým králem, moc a majetek v rukou panské jednoty
Odpůrci proti dohodě – vedeni Janem Roháčem z Dubé, 1437 dobyti a oběšeni

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník