Francie císaře Napoleona III.

V listopadu 1852 Francie císařstvím
Císař Napoleon III. vládne téměř absolutisticky
Bohatý a nákladný život, manželka španělská šlechtična Evženie
Politické odpůrce z řad republikánů vypovídá ze země
Vnitřní politika – rozvoj průmyslu
Vůči dělníkům politika biče a cukru
Oporou režimu úřednictvo, vojsko a kněží
Přestavba Paříže – baron Haussmann, asanace, bulváry, široké ulice (nevhodné pro revoluce)
Dostavba základní železniční sítě – všechny cesty do Paříže
Zahraniční politika – 1848 na straně papeže poražení revoluce ve střední Itálii
1853 – 1856 zásah do Krymské války na straně Osmanské říše proti Rusku
1859 spojení se Savojskem – společná válka proti Rakousku, bitva u Solferína a Magenty
Zasahování do bojů v Číně – na straně Velké Británie
1859 – 1869 výprava do Sýrie, podíl na stavbě Suezu
1862 – 1867 zásah do mexické občanské války, dosazení Maximiliána na trůn, zastřelen
1870 – 1871 válka s Pruskem, porážka u Sedanu, kapitulace armády, abdikace Napoleona III.
V Paříži povstání – 4. 9. 1870 vyhlášena třetí republika
Prusko pokračuje ve válce, v polovině září obklíčena Paříž
Vznik národních gard, obrana Paříže
Armáda se vzdává, nová vláda vyjednává příměří
Vyhlášeno Německé císařství – mírové podmínky (odstoupení Alsaska a Lotrinska Německu)
Francie má zaplatit 5 miliard franků

Pařížská komuna

Pokus o diktaturu proletariátu, pouze 72 dní
Střety mezi buržoazií a socialisty
18. 3. vyhlášena Pařížská komuna
Vláda prchá z Paříže do Versailles, příprava na útok proti komuně
Národní gardy nahradili policii a armádu
Zavedeny nové orgány státní moci
Vládní úředníci volitelní a sesaditelní
Přijata sociální opatření ve prospěch dělnictva
Řešení bytové otázky
Továrny pod dělnickou kontrolou
Vyhlášena rovnoprávnost žen
Obdobné komuny i v dalších městech
Republikánská vláda dohoda s Prusy – útok na Paříž
V Paříži májový týden bojů na barikádách
28. 5. komuna poražena, zaveden teror proti komunardům
Poslední komunardi zastřeleni u zdi Péra Lachaise
Několik tisíc lidí posláno na galeje

Francie republikou

Boj mezi republikány a monarchisty
1875 přijata další republikánská ústava
Obnoveny občanské svobody – všeobecné hlasovací právo pro muže, bezplatné školní vzdělání, důsledné odloučení církve od státu
Rozvoj kolonialismu – 1881 protektorát nad Tunisem, 1885 zisk velké části Konga
Díky Prusku mezinárodní izolace – sbližování s Ruskem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník