Francie v 17. století

Dynastie Bourbonů
Centralizovaná monarchie
Regentka Kateřina Medicejská, kardinál Richelieu
Snaha rozdrtit šlechtu, porazit Habsburky a Hugenoty
Svoboda vyznání, ale Hugenoti nemají žádná práva
Zapojuje se do třicetileté války a vychází z ní posílená
Ludvík XIII. – introvertní král, nechává vládnout Richeliea
Umírá a chvíli po něm umírá i Richelieu, nezletilý Ludvík XIV. nemůže vládnout
Kardinál Mazarin – nástupce Richeliea, s Annou Rakouskou podílení na regentské vládě
Boje o moc vyústily v povstání fronda, potlačeno
Fronda parlamentu – 1648, vzbouření městské rady v Paříži, chtějí zrovnoprávnění
Fronda princů – 5 let, potyčky šlechtických rodů s kardinálem, pustošení země
Ludvík XIV. – králem jako čtyřletý, vláda s Mazarinim, zvyšování daní
Král slunce – chce vytvořit z Francie kulturní centrum, zlatý věk umění ve Francii
Rozdělení obyvatel na tři stavy – církev, šlechta (neplatí daně), obyčejní lidé (80% lidí)
Daně – přímé a nepřímé, králi, církvi, šlechtě, zvláštní
Zrušení Ediktu nanského – nerovnoprávnost
Colbert – ministr financí, merkantilismus (ekonomický směr – udržení drahých kovů v zemi, obchodní vztahy, vydání ochranných cel, export), nové kolonie
Pevná, státem podporovaná armáda, kasárna, invalidovny, uniformy, vyzbrojení
Dragonády – vojáci v domě Hugenotů se chovají jako doma, psychologický nátlak
Černé mši – čarodějnické obřady, oběti, míchání lektvarů, odhaleno a souzeno
Versailles – honosné sídlo, zámek, slavnosti, obrovské množství lidí
Ludvík XIV. uklouzl po lidských výkalech, a na následky zlomené nohy roku 1715 umírá
Výbojné války – zabezpečit zemi, ukázat svoji sílu, zničit konkurenci, za Ludvíka XV.
Odkoupení přístavního města Dankerque od Anglie, vpád do Flander, útoky proti severnímu Nizozemí, politika reunií, válka o Španělské dědictví (1702 – 1713)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník