Evropa na přelomu 17. a 18. století

Po třicetileté válce úbytek 1 milionu obyvatel – náboženská emigrace, epidemie
Střídavý systém – nahradil trojpolní systém, střídání plodin, větší hospodářské výnosy
Západní Evropa – farmářský způsob hospodaření
Východní Evropa – nevolnictví až otroctví
Střední Evropa – nevolnictví, daně, desátky, robota, úroky
Poddanství – lidé podřízeni vrchnosti, všichni občané státu poddanými králi, značné omezení
Rustikál – půda ve správě poddaných patří vrchnosti, daně
Dominikál – půda ve správě vrchnosti patří vrchnosti (velkostatky), nedaní
Berní rula – soupisy poddanské půdy k potřebám zdaňování (na Moravě Lánské rejstříky)
Robota – bezplatná práce pro vrchnost, odvíjí se od gruntu
Pracovní doba – od slunka do slunka, až tři dny v týdnu
Výhoda pro vrchnost, ale pomalá a nepřesná práce
Robotní patenty – 1680, 1717, 1738, státem určené podmínky roboty, vstříc zájmům šlechty, uzákonění 10 hodinové pracovní doby, ustanovení trestů, pokud nedodržují
Zhoršení ekonomických podmínek, úpadek zemědělství (války)
Počátky absolutismu – panovník veškerou moc
Byrokracie – centralizace, omezení moci šlechty a měst, stálé daně
Dvůr – mocenský i kulturní střed státu, církev podřízena a začleněna do státu
Parlamentarismus – zákonodárná moc nadřazená moci výkonné

Vylepšení

Technologické zlepšení – textilní výroba, hornictví, výroba železa a zbraní, mořeplavba
Rozptýlené manufaktury – ruční práce, jednoduché nástroje, vzrůst efektivity
Akciové společnosti – obchodníci vkládají kapitál, monopol na obchod s určitou oblastí
Moderní věda – cesta k ovládnutí přírody
První vědecké společnosti – Královská společnost (Anglie), Akademie věd (Francie)
Isaac Newton – zákon síly, setrvačnosti, akce a reakce
Robert Hook – Hookův zákon, anemometr, teploměr, vodováha, heliový dalekohled
Otto von Guerick – první přístroj na získávání elektrických nábojů, magnetizování
Denis Papin – Papinův hrnec, nízkotlaký parní stroj, první parní čerpadlo
Mikuláš Koperník – heliocentrická (sluneční) soustava
Galileo Galilei – základy k zákonům o pohybu
William Gilbert – mechanika krevního oběhu
René Descartes – duchovní filozofie, rozumové poznání světa
Francis Bacon – hospodářská filozofie, zkušenost a nové pokusy
Thomas Hobbes – popisování přirozeného stavu lidstva jako válka proti všem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník