Eneolit

4000 - 3200 př.n.l. - pozdní doba kamenná
Nazýván také chalkolit - experimenty s kovy
Vznik prvních států - Egypt
Do Evropy znalosti přes Balkán
První oradlo - mohou více vypěstovat (zvětšuje se osevní plocha) → nadprodukt (moc jídla) → první dálkoví obchodníci
První společenská dělba práce - nejen zemědělci, ale i řemeslníci, šamani, bojovníci, náčelníci
Zápřah zvířat (kastrace), existují stále rituální pohřby zvířat
Počátek patriarchátu, příbuzenství podle muže
Párové rodiny, sňatky, menší domy, muž potřebuje syna dědice - vznikají společenské rozdíly
Naleziště - Velvary, Makotřasy

Kultury

Nálevkovitých pohárů - severní Čechy, stavba opevněných sídlišť, vlastní oradlo, tavba mědi
Kanelované keramiky - Slovensko, 3200 př.n.l., diferenciace společnosti, znají kolo a vůz
Kulovitých amfor - 3000 - 2500 př.n.l., odlišuje se, ze severu, pohřby dobytčat
Šňůrové keramiky - ozdobou otištěný provaz, pastevci z východu, velice mnoho nálezů
Zvoncových pohárů - 2400 - 2300 př.n.l., z jihu, z Alp, nemají sídliště, pohřebiště, šperky, dýky

Kamenné památky

Menhiry - osamoceně stojící kameny, kamenné řady (aleje)
Cromlechy - dokola stojící kameny, uvnitř centrální prvek
Dolmeny - jednoduché komory, hrobky, oltáře
Trilit - dva kolmo vztyčené kameny s překladem
Velká Británie - Stonehenge, Salisbury, Avebury, Windmill hill, Silbury hill
Francie - Carnac, Le Grand Menhir, Megalitické hrobky, Saint Michel, Te'viec, Gavrinis-Morbihan
ČR - Chabry, Horoměřice, Družec, Rakovník, Drahomysl, Selibice
Španělsko, Malta, Gozo, Německo, Korsika, Sardinie

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník