II. světová válka

Před válkou

Británie, Francie a SSSR se snaží neúspěšně diplomaticky jednat
23. 8. 1939 pakt o neútočení na dalších 10 let (Molotov – Ribentrop), šok západu
SSSR snaha oddálit útok, Německo nemuselo válčit na dvou frontách
V dodatkách smlouvy rozdělení sfér vlivu
25. 8. Británie a Francie smlouva s Polskem o vzájemné pomoci
Německo nepolevovalo, anexe nových území

1939 - 1941

1. 9. 1939 Německo přepadlo Polsko po fingovaném incidentu v Hlivicích
3. 9. Francie a Británie vypovídají Německu válku, ale neútočí, doufají v dohodu
17. 9. SSSR obsadilo východní část Polska podle tajných dodatků dohody
27. 9. Polsko kapitulovalo, rozděleno na 3 části (východ SSSR, západ Říše, střed kolonie)
28. 9. mezi Německem a SSSR tajná smlouva o přátelství a hranicích
SSSR snaha připojit další země – Besarábie, Severní Bukovina, Estonsko, Lotyšsko
Sovětsko-finská válka (zimní) – listopad 1939 až březen 1940, SSSR velké ztráty
Prosinec 1939 SSSR vyloučeno ze Společnosti národů, ale vyhrává válku
1941 pakt o neútočení mezi SSSR a Japonskem
9. 4. 1940 Skandinávské tažení – Německo obsazení Dánska, okupace Norska
20. 5. porušena neutralita Beneluxu, francouzská armáda rozštěpena
22. 6. Francie kapituluje, vytvořena loutková vláda pod německou patronací
10. 5. významná změna v Anglii, premiérem Winston Churchill, odmítá appeasement
Podzim 1940 Hitler plán invaze (vylodění) v Británii
Letecká bitva o Anglii – srpen až říjen 1940, kobercové bombardování, neúspěch
27. 9. 1940 Pakt tří – Německo, Itálie a Japonsko (proti UK a USA)
Duben 1941 – Itálie za pomoci Němců dobytí Jugoslávie a Řecka
Okupace Srbska, v Chorvatsku kolaborantský režim
Léto 1940 Itálie v Severní Africe, generál Rommel (liška pouště)
1941 Italové ztráta Habeše, dobyta Brity
USA stále politika izolacionismu, majetková podpora UK a spojenců

1941 - 1943

22. 6. 1941 začátek uskutečňování plánu Barbarossa (útok proti SSSR)
Německo začátek s Blitzkrieg – obsazena Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí
Stalin podcenil zprávy o chystaném útoku Německa, důvěra v pakt o neútočení
Churchill prohlásil Velkou Británii za spojence Sovětského svazu, slibuje pomoc
Protihitlerovská koalice – zničení fašismu, právo národů na sebeurčení, zlepšení spolupráce
30. 6. vznik státního výboru obrany (v čele Stalin), nejvyšší pravomoc v zemi
Obrana na třech frontách, evakuace obyvatel, průmyslové závody, válečná výroba
Velká vlastenecká válka, partyzánský boj
Němci zvláštní ministerstvo pro východ, v odbytých oblastech rasové zákony
Červenec 1941 útok proti Leningradu
Září 1941 Leningrad obklíčen, bez zásobování, do zajetí jednotky generála Vlasova (zrada)
Podzim 1941 boj na Ukrajině, dobyt Kyjev, boje na Krymu, Moskva cílem útoku
Prosinec 1941 postup Němců zastaven kus od Moskvy, nepřipraveni na zimu, obrat v mysli
Hitler hovoří o tažení proti komunismu, ale postoj dalších velmocí odlišný
7. 12. útok Japonských letadel na tichomořskou základnu Pearl Harbour
Konec politiky izolacionismu, vstup USA do války, vyhlášení války Japonsku
1942 spojenecké smlouvy mezi SSSR, USA a UK – odboj, ale i nedůvěra, rozdílné zájmy
4. 6. zastaven postup Japonské armády u Midway – bitva letadlových lodí

Přelom ve válce

Jaro 1942 Němci připravování útoku na jih Ruska, pronikli až ke Kavkazu, ale nedosáhli cíle
Únor 1943 útok na Stalingrad – katastrofa pro Němce, 90 000 mužů do zajetí, SSSR odboj
Léto 1943 odveta u Kurska, Orel – největší tanková bitva, vítězství SSSR, další postup
Do konce roku 1943 osvobozen Kyjev a část Ukrajiny
1942 úspěch u Afrikakorps, na podzim vylodění anglických a amerických vojsk
Leden 1943 v Casablance jednání o druhé frontě, snaha zabránit SSSR proniknout do Evropy
Květen 1943 Montgomery a Eisenhower donutili Itálii a Německo ke kapitulaci
Červenec 1943 spojenci vylodění na Sicílii, září 1943 vylodění v jižní Itálii
V Itálii převrat, Mussolini svržen, nová vláda příměří se spojenci
Hitler obsazuje a odzbrojuje Itálii, do roku 1944 tvrdé boje, Mussolini osvobozen
28. 10. – 1. 12. představitelé velké trojky na Teheránské konferenci, podepsána deklarace o spolupráci ve válce a o míru, dohodnuto otevření druhé fronty ve Francii v květnu 1944

1944 - 1945

Leden 1944 osvobozen Leningrad, jaro 1944 osvobozena Ukrajina
Léto 1944 osvobozeno Finsko, Bělorusko, část Polska – nejrychlejší postup armády SSSR
6. 6. operace Overlord – vylodění v Normandii, Den D
Srpen 1944 osvobozena Paříž, hnutí odporu
10. 12. francouzská prozatímní vláda uzavřela spojeneckou smlouvu se SSSR na 20 let
Spojenci vylodění na Riviéře, osvobozena Francie, Belgie
Září 1944 spojenci v Trevéru, v Německu totální mobilizace, silná propaganda
20. 7. neúspěšný pokud o atentát na Hitlera, účastníci popraveni
Prosinec 1944 ofenzíva v Ardenách, zpomalení postupu spojenců, ale nezastavení
Srpen 1944 Rudá armáda na Balkán, pád fašistických vlád
Postup Rudé armády až k Visle, 1. 8. povstání ve Varšavě vyvoláno odbojem
Sovětská armáda údajně vyčerpána postupem, neposkytuje pomoc na Stalinův rozkaz
17. 9. dobyto historické centrum Varšavy, povstání poraženo 2. 10., Varšava rozbořena
Zhoršení vztahů mezi Polskem a Ruskem, 1944 objeveny masové hroby polských důstojníků
Podzim 1944 osvobozena Jugoslávie, velká role partyzánů
Jaro 1945 osvobozena Albánie a Maďarsko, Rudá armáda až k Vídni
Řecko zůstalo ve sféře vlivu západu
Únor 1945 Jaltská konference – další konference Velké trojky, koordinace vojenských operací
Cílem porazit Německo, rozdělení sfér vlivu, vybírání reparací, potrestání válených zločinců
24. 4. podepsána Charta OSN – 51 států, otázka Polska, vstup SSSR do války proti Japonsku
Jaro 1945 spojenci překročení Rýnu, setkání Americké a Ruské armády
Pád fašistického státu v Itálii, Rudá armáda boj na dvou frontách
Duben 1945 Berlínská operace – obklíčen Berlín (hlavní fašistická pevnost)
30. 4. Hitler jmenuje za zástupce Dönitze, následně se ženou páchá sebevraždu
Květen 1945 dobyt Berlín, povstání v Praze, příchod Vlasovců, Němci prchají před SSSR
6. 5. Američané v Plzni, přenechání Prahy Rusům
7. 5. podepsána kapitulace Němců v Remeši
8. 5. kapitulační akt opakován v Karlshostu, vstup v platnost
9. 5. vrchol pražské okupace, příjezd Ruských tanků do Prahy

Konec války

17. 7. – 2. 8. 1945 Postupimská konference – poslední konference Velké trojky
Návaznost na Jaltská jednání, jednání o Německu, snaha obnovit ho jako demokratický stát
Program čtyř D – denacifikace, demilitarizace, demokratizace
Vznik rady ministrů zahraničních věcí, mírové smlouvy s poraženými zeměmi
V USA úspěšný pokus s atomovou zbraní, od roku 1949 i SSSR
6. 8. 1945 útok atomovou zbraní na Hirošimu, následky do konce padesátých let
8. 8. SSSR vyhlášení války Japonsku, operace v jižní Číně a Koreji
9. 8. svržena atomová bomba na Nagasaki, Japonsko ani po katastrofách nekapituluje
2. 9. na americké lodi Missouri Japonci podepsali kapitulaci

Výsledky

Účast 40 států, 110 milionů vojáků, 50 milionů mrtvých lidí
Válka totalitní charakter – zneužita věda a technika
Rasově motivovaná, vyhlazovací válka – smrt 10 milionu Židů
Vznik bipolarity – dělení světa mezi dvě velmoci (USA a SSSR), atomové a vodíkové bomby
Východ a západ odlišné společenské systémy, mocenské bloky
Studená válka – konfrontace ve všech oblastech života, snaha vyhnout se ostré válce
1946 Churchill ve Fultonu poprvé použil slovo o železné oponě
Vytvoření OSN, 24. 10. 1945 oficiálně ratifikována, pět států právo veta

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník