Doba železná

800 př.n.l. - 0 n.l., vznik asi v 3. tisíciletí př.n.l. - Chetité
Železa je více, je tvrdší a levnější
Starší doba želená - 800 - 400 př.n.l., Hallstadská doba, koně (doprava), slepice, husy, loukoťová kola (kolářství), hutnictví a kovářství, vzdálený obchod se solí, vládci do hrobu i s celou živou rodinou
Mladší doba želená - 400 př.n.l. - 0 n.l., Laténská doba (období Keltů), rozkvět Říma, , první historicky pojmenované kmeny

Keltové

Od 10. století př.n.l.
Galie - předalpská a zaalpská
Bohové - Taranus, Lugh, Cornunos, Epona
Svátky - Samhainen (1.11.), Imbolc (1.2.), Beltine (30.4.), Lugnasad (1.8.)
Čechy - Závist, Stradonice, Staré Hradisko, Třísov
Výpravy na Řím a Řecko
Vysocí, štíhlí, modroocí, blonďáci
U nás kmen Bójů (Bohemia)
Vývoj zemědělství - železná radlice, srpy, kosy, motyky, rýče, hrábě, rotační mlýnek na obilí, pěstují ječmen, vaří pivo, husy, koně, vinařství a sadařství
Vývoj řemesla - hutnictví, kovářství, řetězy, nůžky, kladiva, šperkáři, sklo, mince, hrnčířský kruh, keramika
Oppida - města a hradiště s opevněním
Společnost - král, šlechta, vojsko, kněží (druidi), obchodníci, řemeslníci, rolníci, otroci
Jelen, kůň, kohout, kanec, býk, medvěd, dub, habr, jmelí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník