Doba římská

0 - 4.století n.l.
Římská říše ovlivňuje politické evropské dění
Ze severu Germáni, za úrodnou půdou, vytlačují Kelty
Markomané a Kvádové - Marobud (hlavní náčelník)
Marobud vytváří roku 9 n.l. vojenský kmenový svaz
Římané posílají legie, ale ty končí v Maďarsku
17 n.l. Marobud zajat Katvaldou, předán do Říma, svaz se rozpadá
160 - 180 n.l. - Markomanské války
Císař Marcus Aurelius - cíl: porazit Germány a vytvořit dvě nové provincie Říma (film Gladiátor)
Legie přináší do Evropy mor - vítězství Markomanů
Římské hranice (Lines Romanus)- Rýn a Dunaj jinak opevnění
Římané u nás - jen předsunuté vojenské tábory (Mušov, Břeclav, Olomouc)
Písmo Germánů - jen runy (24 znaků používají na zdobení předmětů, pro štěstí)
Kostrové i žárové pohřby

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník