Doba poděbradská

Petr Chelčický – jihočeský zeman, odmítá násilí, myslitel, překladatel, spisovatel
Jednota bratská – ovlivněna Chelčickým, život v duchu biblické rovnosti, obživa vlastní prací
Po smrti Zikmunda 1437 na český trůn Albrecht Habsburský – záhy umírá 1439
1440 se rodí Ladislav Pohrobek – v Čechách období mezivládí, boj mezi katolíky a kališníky
Landfrídy – krajské spolky, rozdělení vlády v Čechách
1444 Jiří z Poděbrad – poděbradská jednota
1448 Jiří obsazuje Prahu, prohlašuje se za správce země do dospělosti Ladislava Pohrobka
Katolíci Jiřího neuznávají, ale 1452 vyhrál válku a stává se gubernátorem (správcem) Čech
1453 králem Ladislav Pohrobek, zastupován Jiřím z Poděbrad – hospodářský rozkvět
Ladislav1457 umírá na leukémii – spory o trůn
Jiří z Poděbrad si vynutil zvolení za krále – podepisuje kompaktáta, má potírat kacířství
Nejasnosti, kdo je kacířem – papež 1462 ruší kompaktáta a uvrhuje Jiřího jako kacíře do klatby
Jiří chce pro ochranu mezinárodní mírový projekt – Liga křesťanských panovníků
Diplomatické poselstvo – Z Čech až na konec světa, deník Václava Šaška z Bířkova
Spíše rytířská cesta nedosáhla požadovaných cílů, konflikt pokračuje
Zelenohorská jednota – katolická šlechta 1465 proti Jiříkovi
1468 na popud papeže proti Čechám křížová výprava – vedena Matyášem Korvínem
Jiří porazil vojsko a Matyáše zajal, pod slibem usmíření s papežem ho propouští
Matyáš slib nedodržel a nechává se zvolit v Olomouci českým králem
Jiří umírá 1471, nárok na český trůn nabídl polskému rodu Jagellonců

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník