Doba bronzová

2200 - 800 př.n.l.
Experimenty s tvorbou mědi (je ale měkká, nízká teplota)
Způsoby jak vyrobit bronz - lití na ztracenou formu (vosk obalený hlínou, vosk vyteče a hlínu rozbije), nebo lití do kamenné formy
Státy - Mezopotámie, Sumér, Babylón
Chamurabiho zákoník - 800 př.n.l.
Pyramidy v Egyptu
První státy i v Indii a Číně
Trojská válka - v Řecku
1. olympiáda
Etruská civilizace
Založení Říma - 753 př.n.l.
Pohřby kostrové (skrčenci a přímí) a žárové
Starší doba bronzová - unětická kultura (vyspělá, v ČR a Polsku, obchod s cínem, milodary)
Střední doba bronzová - mohylová kultura (více kultur dohromady, pohřbívání a tvorba mohyl)
Mladší doba bronzová - lid popelnicových polí (spalování mrtvol, do popelnic, polyteistické náboženství, i lidské oběti, Milavče u Domažlic)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník