Datování pravěku

podle opatření potravy

Přisvojovací hospodářství - co našel, to si vzal (do 9000 př.n.l.)
Výrobní hospodářství - vědomě pěstuje a chová zvířata (9000-7000 př.n.l.)

podle materiálu na nástroje

Doba kamenná - do 3500 př.n.l.
Paleolit (Starší doba kamenná) - 2 500 000 - 10 000 př.n.l.
Mezolit (Střední doba kamenná) - 10 000 - 7 000 př.n.l.
Neolit (Mladší doba kamenná) - 7 000 - 3 500 př.n.l.
Eneolit (Mladší doba kamenná) - 3 500 - 3000 př.n.l.
Doba bronzová - 3500 - 1 100 př.n.l.
Doba bronzová - 1100 př.n.l.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník