Chetitská říše

Indoevropané do malé Asie ve 4. tisíciletí př.n.l.
Vrchol - 17. - 12. století př.n.l.
Chetitština - první písemný indoevropský jazyk
Hlavní město - Chattušaš
Anittaš - sjednotil kmeny
Tabarnaš I. - rozšířil zem až k moři
Chattušiliš I. - dobyl Sýrii a připojil k říši
Muršiliš I. - zničil starobabylónskou říši
Šuppiluliumaš I. - získal Palestinu
Chattušiliš III. - bitva u Kadeše, 1269 př.n.l. první mírová smlouva
Panovník, aristokracie, vojsko, kněží, obchodníci, řemeslníci, otroci
Poradní sbor (Tulie) má moc soudit i panovníka
Shromáždění vojenských představitelů (Pankuš)
Rovnoprávnost žen
Chetitský zákoník - propracovaný, peněžní pokuty a vězení

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník