Československo mezi válkami

Formování

Předseda vlády Kramář, první vládou všenárodní koalice, ministr zahraničí Beneš, minist vojenství Štefánik
Němci vnímají konec války a vznik ČSR jako svoji porážku
Snaha odtrhnout německy mluvící pohraniční oblasti a vytvořit 4 provincie
Vznik ČSR na národnostním principu čechoslovakismu, Němci pouze menšinou
Hranice s Německem a Rakouskem stanoveny historickým vývojem, potvrzeny
Problémová hranice s Maďarskem, přijat návrh Beneše, potvrzeno smlouvou v Trianonu
Maďaři vyklízí slovenské pohraničí, rozhodnutí potvrzeno vojenskou silou
Podkarpatská rus vojensky obsazena československými vojsky, nejzaostalejší
Spory s Polskem o Těšínsko, 1920 Pařížská smlouva přiděluje ČSR, napjaté vztahy
Čechy a Morava vyspělejší než Slovensko a Podkarpatská rus, sociální rozdíly
Zaostalost východu, žádné vysoké školy, 1919 Bratislavská universita, 1920 Slovenské ND
Slovensku na pomoc čeští pracovníci, Slováci rozpor, snaha se osamostatnit
Sociální problémy – hospodářský rozvrat, 20% dělníků nezaměstnaných
1918 demonstrace, protidrahotní bouře, hladové bouře, požadavek socializace
Vydány zákony – osmihodinová pracovní doba, státní podpora v nezaměstnanosti
Požadavek pozemkové reformy – duben 1919 vydán zákon o pozemkové reformě
Na jaře 1919 měnové reforma, ministr financí Alois Rašín, třetina rakouských bankovek

Politické strany

Agrární strana – strana zemědělského a malorolnického lidu, Švehla, Beran, Hodža
ČSSD – opírání o Odborové sdružení československé, Šmeral, Bechyně, Tuzar, Dérer
Socialistická strana – střední vrstva, Klofáč, Stříbrný, Beneš
Národní demokracie – podnikatelé, Kramář, Rašín
Lidová strana – vznik 1919 sloučením, vazby s římskokatolickou církví, Šrámek, Hurban
Komunistická strana Československa
Hlinkova Ľudová strana – Hlinka, Tiso, Sidor
Německá sociálně-demokratická strana – Čech
DNSAP – 1933 zakázána, nahrazena SdP, Henlein, Frank
Po vzniku ČSR německé strany nezastoupeny v parlamentu
1919 volby do obecních zastupitelstev, 1919 ustavena 2. vláda, v čele Tuzar
29. 2. 1920 přijata ústava Československé republiky
1920 parlamentní volby, sociální demokracie 30% hlasů
Září 1920 vláda demise, úřednická vláda Jana Černého, vláda pevné ruky
Prosinec 1920 vyvrcholení konfliktu, spor o lidový dům, rozkol
Únor 1921 vznik KSČ, podzim slučovací sjezd
1921 – 1922 spory o funkce prezidenta, TGM nemocný, vyvázl, opět prezidentem
1922 volby vyhráli agrárníci, vláda všenárodní koalice, v čele Švehla
1926 úřednická vláda Jana Černého
1926 – 1929 vláda panské koalice, bez zastoupení sociálních stran, účast i německých
1929 – 1938 vláda široké koalice, mnoho stran
Koaliční pětka – zástupci dohody o hlavních rozhodnutích, mimoparlamentní uskupení
Hrad – neformální politické uskupení kolem TGM
Bankovní sféra, průmysl – důležitá Živnobanka

Do roku 1929

Dotváření politického systému, růst vlivu komunistické strany
Modus Vivendy – stav spoluexistence, urovnání vztahů mezi církví a státem
Na Slovensku nejsilnější Hlinkova ľudová strana, vláda všenárodní koalice
1926 opět úřednická vláda Jana Černého
1926 vláda panské koalice
1927 třetí prezidentské volby – znovu zvolen Masaryk, zvolen i ve čtvrtých 1934
V prosinci 1935 pro špatný zdravotní stav abdikuje
V pátých prezidentských volbách 1935 zvolen Edvard Beneš
Hospodářství období konjunktury (vzestupu)
Úspěšné firmy – Baťa, ČKD Praha, Zbrojovka Brno, Škoda Mladá Boleslav, Tatra Kopřivnice, oděvní závody Prostějov
Stabilizace měny, od roku 1929 aktivní obchodní bilance
Problémy – nedošlo k modernizaci (vývoz), neindustrializované Slovensko, dluhy z války
Zahraniční politika spjata s Versailleským systémem
1924 podepsána spojenecká smlouva s Francií
Od roku 1925 francouzská vojenská mise, generál Pellé
Dalším spojencem státy Malé dohody a arbitrážní smlouvy z Locarna

Hospodářská krize

Zemědělství – drobní rolníci zadluženost hospodářství
Průmysl – exportní charakter, počátek krize v roce 1930
Finanční krize – 1934 devalvace koruny, velké vystěhovalectví
Státní půjčky, podpůrné akce, stravovací akce
Dopad krize na nezaměstnanost, zchudnutí středních vrstev
Radikalizace dělnického hnutí – protestní akce, březen 1932 Mostecká stávka
Růst nacionalismu – DNSAP, 1933 zákon o zákazu a rozpuštění protidemokratických stran
1935 přejmenování na SdP – Sudetendeutsche Partei
Slovensko první požadavek autonomie, 1933 oslavy založení 1. křesťanského kostela 833 n. l.

Zánik první republiky

Volby 1935 boj o charakter republiky, zachování demokracie
Vznik nové strany Národní sjednocení, vzorem Itálie
Prosinec 1935 odstoupení T. G. M., prezidentem Beneš
24. 4. 1938 SdP přijetí karlovarského programu, nacismus, Sudety
7. 5. 1938 Anglo-Francouzská výzva československé vládě, aby přijala požadavky
Československá vláda vypracování národnostního statutu
Květen 1938 květnová krize, stupňování požadavků
21. 5. 1938 vyhlášení částečné mobilizace
30. 5. 1938 pokyn k vypracování plánu útoku proti ČSR (Fall grün)
Koncem května obecní volby, v pohraničí 90% podpora SdP
Léto 1938 druhý plán – přepracovaný národnostní statut, SdP odmítla
Na nátlak západu přijetí mezinárodního zásahu
Srpen 1938 do ČSR britský diplomat lord Runciman
29. 8. přijat třetí plán, 5. 9. čtvrtý plán
12. 9. HSĽS pokus o puč, rázný zásah vlády
19. 9. Anglo-Francouzské ultimátum, aby přijala vláda Hitlerovy nové požadavky
Vláda odmítla, ale poté přijala, zvolení nové úřednické vlády
22. 9. schůzka mezi Hitlerem a Chamberlainem v Godesbergu
23. 9. vyhlášení mobilizace ČSR, Hitler zuří, hrozí útokem
29. 9. mezinárodní konference v Mnichově – Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier
Podepsání Mnichovské dohody, odstoupení ČSR pohraničí Německu, o nás bez nás
30. 9. ČSR přijalo Mnichovskou dohodu, projev zbabělosti i záchrana míru
Zničení státní suverenity, porušení zásad mezinárodního práva, zrada Francie
Ztráta důvěry v západ, trauma, kritika obyvatel

Druhá republika

Od Mnichova do Protektorátu
Ztráta obyvatel, ekonomické ztráty, narušení dopravy, komunikace, ztráta hor, pohraničí
Polsko požadavky – Těšínsko, Orava, Maďarsko – jih Slovenska s Podkarpatské Ukrajiny
5. 10. 1938 abdikuje Beneš, později odchod do emigrace
21. 10. 1938 Hitler tajná směrnice o likvidaci zbytku Česka
30. 10. 1938 prezidentem JUDr. Emil Hácha, v čele vlády Rudolf Beran
Státoprávní změny, autonomie Slovenska, narušení demokracie, cenzura, zmocňovací zákon
Rozporuplné hodnocení, snaha přežít, zachránit se

Protektorát

Hitler podporuje separatismus
11. 3. 1939 vyhlášení výjimečného stavu na Slovensku, odtržení Slovenska, sesazena Tisova vláda, nastupuje vláda v čele se Sidorem (proti odtržení)
14. 3. 1939 Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku
Zbytek Podkarpatské Ukrajiny zabrali Maďaři
15. 3. 1939 Hácha podepsal prohlášení Československé a Německé vlády – žádost o okupaci
16. 3. 1939 výnos o zřízení protektorátu Böhmen und Mähren – postavena kolonie

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník