Češi v I. světové válce

Vyhlášení války Čechy překvapilo
Neměli možnost se k válce vyjádřit
Od 25. 7. 1914 říšská rada a zemský sněm uzavřeny, občanská práva a svobody potlačeny
Vojensko-úřednická diktatura – výroba převedena na válečnou
Odvody mužů, v továrnách ženy a děti, nechuť bojovat za Rakousko-Uhersko, dezerce
Cenzura v tisku, ve škole a divadle
Zatýkání odpůrců války, první popravy
Oficiální česká politika podporuje Rakousko-Uhersko (tradiční a prakticky ekonomické důvody)
Dva politici chtějí využít války k samostatnosti – Kramář (rusofil), Masaryk (v emigraci)
Myšlenka spojení Čechů a Slováků v jednom státě, podpora krajanů v zahraničí
Národní komitét – 6. 7. 1915, z představitelů krajanů, vyhlášení boje Rakousku-Uhersku
Doma podpora odbojové organizace – Maffie
Československá národní rada – řídící orgán protirakouského odboje, Masaryk, Beneš, Štefánik
Clevelandská dohoda – listopad 1915, mezi Slovenskou ligou a Českým národním sdružením v USA, prohlášení o společném státě, slovenská autonomie v rámci ČSR
Snaha přesvědčit Dohodu a veřejné mínění o nutnosti rozbít Rakousko-Uhersko
Z iniciativy ČNR vytváření legií z dobrovolníků, krajanů, zajatců
Bitvy u Zborova (2. 7. 1917), u Bakmače, Čeljabinský incident
Legie v Rusku, Francii (rota Nazdar), Itálii
1916 dohodové státy do svých válečných cílů i osvobození Čechoslováků
1915 zaveden přídělový systém, vznik černého trhu s vysokými cenami
Vyneseno 24 rozsudků smrti, zatýkáni představitelé české politiky
V listopadu 1916 umírá František Josef I. – na trůn Karel I., zájem o separátní mír
Na počátku roku 1917 čeští poslanci na říšské radě podepsali prohlášení o osudu pod žezlem Habsburků – zrada na Masaryka, nespokojenost české veřejnosti
Manifest českých spisovatelů – Kvapil, zaměřený proti válce, za národní práva
1917 hladomor, černý trh, vzpoury
1918 další vzpoury – Boka Kotorská (námořníci), Rumburk a Kragujevec (vojáci)
6. 1. 1918 Tříkrálová deklarace – reakce českých politiků na právo národů na sebeurčení
Čeští politici přímo nepožadují samostatný stát, ale také se ho nezříkají
Deklarace zabavována úřady jako velezrádný tisk
13. 4. 1918 Národní přísaha – četl Jirásek, samostatnost, mír a svobodu pro český národ
Duben 1918 Masaryk se vrací z Ruska přes Japonsko do USA
Pittsburská dohoda – společné soužití Čechů a Slováků v jednom státě, Slovensko autonomii
Červenec 1918 v Praze ustanoven Národní výbor, na základě voleb roku 1911, v čele Kramář
Národní výbor rozhodujícím českým politickým orgánem, snaha převzít politickou moc
Socialistická rada – současně s národním výborem, vznik z levicových stran
Pokračují vojenské vzpoury (krutě potlačeny), hroutí se fronta
5. 10. 1918 Rakousko-Uhersko požádalo o příměří
14. 10. vyhlásila Socialistická rada generální stávku, mylné vyhlašování ČSR
16. 10. Karel I. oznámil, že se Rakousko-Uhersko stane federalizovanou monarchií
18. 10. Washingtonská deklarace – v USA, prohlášení nezávislosti
26. 10. Český národní výbor přeměněn v prozatímní československou vládu, Masaryk
27. 10. kapitulace Rakouska-Uherska (Andrássyho nóta)
28. 10. vyhlášena republika, strhávání znaků Rakouska-Uherska, trikolóra
Muži 28. října – Národní výbor, vydán zákon o zřízení samostatného československého státu
28. 10. – 3. 11. Kramář s Benešem v Ženevě ustanovení státu
Program vlády – prezidentem Masaryk, předseda vlády Kramář
30. 10. tajná schůzka Slováků, zvolena 12 členná slovenská národní rada, v čele Ďula
Martinská deklarace – prohlášení o právu na sebeurčení a o společném státě Čechů a Slováků

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník