Byzantská říše

Vznik rozpadem Říma, hlavní město Konstantinopol
Justinián I. – jádrem moci město Ravenna
Justiniánův zákoník – sestaven 529 – 533 n.l., potlačení povstání nespokojeného obyvatelstva
Chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia) – slavný chrám v Konstantinopoli

Byzantská církev a kultura

Nádherné barevné mozaiky, ikony (obrazy svatých)
Sepětí státu a křesťanské církve – císař nejvyšší církevní představitel (cézaropapismus)
Napjatý vztah s římskokatolickou církví
Církevní schizma – 1054 n.l., rozkol v křesťanské církvi
Obrovský kulturní význam byzantské říše, přímým pokračovatelem pravoslavná církev

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník