Arabové

Prvním hlasatelem islámu Muhammad
24.9.622 prchá z Mekky do Mediny – počátek muslimského letopočtu
Korán – posvátná kniha muslimů
Víra v Alláha, předepsané motlitby, období půstu, pouť na posvátné místo, dávat almužnu
Bezpodmínečná oddanost a povinnost šířit islám
Chrámy – mešity, věže – minarety

Vznik arabské říše

Po Muhammadově smrti (632) se vojska vydávají na vítězná tažení
Sunité – prosazují Muhammadova bratra Abú Bakra a návrat ke tradicím
Šíté – prosazují Muhammadova zetě Alího, menšina (jen asi 10%)
Podrobili Sýrii, Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Persii
Roku 711 pronikli v místě zvaném Gibraltar na evropskou pevninu (Maurské Španělsko)
Roku 732 poraženi Karlem Martelem v bitvě u Poitiers
Největší moc za vlády chalífa Hárun ar-Rašída

Přínos kultuře

Obchodníci, nové zboží
Nové zemědělské plodiny i nové způsoby hospodaření
Muslimští učenci vynikající matematici
Výtvarné umění, architektura, ornamentální výzdoba

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník