Anglie po nástupu Stuartovců

Královský rod ve Skotsku, Anglii a Velké Británii
Vymírá dynastie Tudorovců
Personální unie – spojení Anglie a Skotska
Jakub I. Stuart – podivínský král, homosexuál, mnoho skandálů, úplatkářské aféry
Zanedbávání politiky, věnování zálibám
Karel I. Stuart – boj o moc s anglickým parlamentem, obviněn z tyranie, popraven
Utužení absolutismu, období 30leté války, podporuje Dánsko, žoldnéři i v občanské válce
1629 – nedochází ke svolání parlamentu, vybírání peněz na vybavení dvora
Vydávání monopolů – výsadní právo na výrobu a prodej luxusního zboží, prodávání titulů
Vytváření opozice proti králi – puritáni, chtějí očištění anglikánské církve a svolání parlamentu
Presbyteriáni – náboženství ve Skotsku, Karel chce prosadit anglikánské náboženství
1639 – povstání Skotů, první vojenské střety, potřeba nových peněz, svolání parlamentu
Příčiny občanské války – finanční, náboženské, mocenské
Parlamentní boj – 1640 – 1642, snaha o dohodu, podmínky, Karel odmítl splnit, rozpuštění
Dlouhý parlament – 1640 – 1653, kritika krále, popravení rádci, král ho nesmí rozpustit
Rozdělení moci – parlament (zákonodárná), panovník (výkonná)
Ozbrojený král vpadl do parlamentu – 1641, znepřátelení veřejnosti, útěk
Občanská válka – 1642 – 1648, král (royalisté) proti parlamentu
Royalisté – vysoká šlechta, anglikánská církev, Anglie, Irsko, žoldnéři, Ruprecht Falcký
Parlament – Londýn, jih a jihovýchod Anglie
Armáda nového typu – speciálně vycvičená armáda žoldnéřů, v čele Oliver Cromwell
Dobytí Oxfordu – císařská armáda úspěšná
Bitva u Naseby – 1645, zničeno královské vojsko, Karel utíká
Neshody v parlamentu – rozdělení
Presbyteriáni – umírnění, pro dohodu s králem a rozdělení politické moci
Independenti – radikální, chtějí krále porazit
Levelleři – požadují vytvoření republiky a konec monarchie
Diggeři – požadují vytvoření republiky, vypracovaná ústava (Dohoda lidu), odluka církve od státu, volební právo pro všechny svobodné muže
Karel prchá do Skotska – nabízí novou církevní reformu (příčina druhé občanské války)
Pokračování války – 1648, roajalistické povstání, skotská invaze
Bitva u Prestonu – 1648, Karel definitivně poražen, zatčen, souzen z velezrady a popraven
Vytvoření republiky – 30. 1. 1649 Svaz Anglie, Skotska a Irska
Zabírání půdy šlechtě a církvi – přidělování protestantům
Oliver Cromwell 1653 jmenuje sám sebe Lordem Protektorem (víc než absolutismus)
1655 rozpuštění parlamentu, vojenská diktatura brigádních generálů
Navigační akta – 1651, zákaz dovozu zboží do Anglie cizími loděmi
Omezení nizozemské Východoindické společnosti – války s Nizozemím
Povstání Irů a Skotů – brutálně potlačeno, Irsko vnitřní kolonií, vznik Spojeného království
První válka s Nizozemím (1652 – 1654) – po vyhlášeních Navigačních akt
1653 blokáda Nizozemí, bitva u Scheveningenu
1654 Westminsterská dohoda – Nizozemí ztráta Brazílie, Anglie námořní velmocí
Druhá válka s Nizozemím (1665 – 1667) – ztráta Nového Amsterodamu
Třetí válka s Nizozemím (1672 – 1674) – obnovení Nového Nizozemí
Richard Cromwell – 1658 po otci úřad Lorda Protektora
1659 schůze Parlamentu, sesazení krále obnoveným Parlamentem, nový král Karel II. Stuart
Stuartovská restaurace – obnovena monarchie, nový král Karel II. Stuart
Podepsána parlamentní listina, král se nezapojuje do vlády, obliba divadla
Závislost na francouzském králi Ludvíku XIV. – finanční nezávislost na parlamentu
Morová epidemie – 1665, chudinské čtvrti Londýna
Požár Londýna – 1666, z pekařství, 5 až 6 dní, kompletní přestavba na kamenný Londýn
Vytváření prvních politických stran – courtparty, countryparty
Pokus o zrovnoprávnění katolíků s anglikánskou církví 1673
Parlament reaguje zákonem Test act – zákaz přístupu jinověrců ke státním úřadům
Habeas Corpus Act – 1679, nikdo nesmí být uvězněn bez přímého rozkazu soudce
Jakub II. – mladší bratr Karla II., výborný válečník (1664 získal New Amsterdam – New York), katolík, po smrti Karla II. 1685 králem, malá podpora
Monmouthovo povstání – potlačeno
Narození syna, nevhodné pro parlament – Jakub II. nenásilně prchá (Slavná revoluce)
Vilém III. Oranžský – protestant, vylodění, 1689 jmenován králem
Podepsání Listiny práv – Anglie konstituční monarchií (moc krále omezena ústavou)
Demokratické státní uspořádání – rozdělení zákonodárné, výkonné a soudní mocí
Zákon o nástupnictví – 1701, nárok na britský trůn hannoverská dynastie
Počátek války o španělské dědictví – 1702, Vilém nešťastně umírá po pádu z koně
Nastupuje švagrová Anna – poslední Stuartovna, všechny děti umírají
Spojení Anglie, Skotska a Irska – 1707, Spojené království Velké Británie
Hannoverská dynastie – Jiří I. nastupuje 1714, pokusy o převrat
Strana, která má v parlamentu menšinu, právo kritizovat opozici
Jiří III. – válka za nezávislost, válka proti Napoleonovi

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník