Anglie a Francie před stoletou válkou

Francie

Vláda Filipa IV. Sličného – ambiciózní, schopný, sňatek s Johanou Navarrskou
Považuje se za absolutistického panovníka, vládne společně s generálními stavy (parlament)
Rozšíření o 59 krajů, zřízení Justičního paláce v Paříži
Prohrál válku o Flandry, vyčerpání státní pokladny
Templáři – rytířský řád, rozkazy od papeže, po křížových válkách bohatí, snaha je zlikvidovat
Černý pátek – 13.10.1307, zatýkání představitelů řádu, 150 rytířů i velmistra (Jacques Molay)
Na rozkaz de Nogareta mučeni a po přiznání 11.3.1313 upáleni
Zrušení řádu, přeživší templáři utíkají pryč ze země, majetek získávají johanité
Vztahy s Anglií – snaha získat francouzsky mluvící obyvatelstvo
Avignonské zajetí papežů – papež umírá na mrtvici, nový papež se sídlem v Avignonu
Poslední Kapetovci – 3 syni, ale nezplodili mužského potomka
Poslední Karel IV. Sličný – na jeho dvoře vychováván náš Karel IV.

Anglie

Jindřich II. se oženil s Eleonorou Akvitánskou – zisk francouzské Akvitánie
Spor s Tomášem Becketem (arcibiskup) – zavražděn
Richard Lví srdce – rytíř, vedl 3. křížovou výpravu, po smrti při balzamování obrovské srdce
Jan Bezzemek – nejmladší syn, bez území, válka s Filipem II. Augustem, spory s papežem
Robin Hood – legendární postava, povstání proti Normanům, bohatým bral, chudým dával
Magna charta libertatum – velká listina svobod, nikdo nesmí být zatčen, vypovězen bez soudu
Eduard II. – manželka Isabela vlčice, po vymření Kapetovců nároky na francouzskou korunu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník