Sen noci svatojánské - William Shakespeare

Aténský král Théseus se chystá na svatbu s královnou Amazonek Hipolytou. Přichází za ním měštan Egeus s dcerou Hermií a jejími nápadníky Lysandrem a Demetriem. Zaslíbil dceru Demetriovi, ta však miluje Lysandra. Demetrius nejdříve miloval Hermiinu přítelkyni Helenu, pak ji však opustil a požádal o ruku Hermii. Helena je neštastná. Hermie se chystá uprchnout s Lysandrem a utěšuje Helenu, že až budou pryč, Demetrius se zase k ní vrátí.

Athénští řemeslníci pod vedením tkalce Klubka nacvičují na královskou svatbu divadelní hru o Pyramovi a Thisbě. Na lesní mýtinu, kde se koná divadelní zkouška, má přijít se svou družinou královna lesních víl Titanie, která se právě pohádala se svým manželem králem Oberonem. Oberon přichází na mýtinu též a opět se spolu hádají. Oberon chce ztrestat svou manželku a posílá svého služebníka, skřítka Puka, pro bylinu, která má kouzelnou moc. Potřou-li se jí víčka spícího člověka, bezmezně se zamiluje do toho, koho prvního po probuzení spatří. Oberon potřel víčka Titanii a Puk Lysandrovi, který s Hermií na útěku odpočíval na mýtině. Lysandr po probuzení neuviděl Hermii, ale Helenu hledající Demetria, do níž se hned bláznivě zamiloval.

Řemeslníci opět zkoušejí divadlo na pasece. Zastihne je tam Puk, který promění Klubka tak, že má oslí hlavu. Ostatní herci se polekají a Puk je žene houštinami ven z lesa. Probouzející se Titanie uzří proměněného Klubka a ihned k němu vzplane láskou. Oberon kárá Puka za to, že potřel víčka nepravému Athéňanovi, chtěl, aby se do Heleny zamiloval Demetrius. Puk svou chybu napravuje, vyhledá spícího Demetria a též mu kape na víčka štávu z byliny. Po probuzení spatří Demetrius Helenu, opět se do ní zamiluje.

Hermie hledá v lese Lysandra, ten ji však od sebe odhání a běží za Helenou. Helena se domnívá, že se stala obětí krutého žertu obou mladých mužů. Když se oberon dosyta zasměje tomu, jak jeho žena hýčká muže s oslí hlavou, rozhodne se opět všechno uvést do pořádku. Přestane se hádat s Titanií a Klubkovi vrátí jeho lidskou podobu. Také dvě dvojice milenců se probouzejí a Lysandr opět má rád Hermii, Demetrius je dojat Heleninou nákloností, kterou opětuje. Král Théseus, který se s dvořany vydal na ranní lov do lesa, má přání, aby oba páry měly svatbu zároven s ním. Na svatbě sehráli nyní řemeslníci své nacvičené představení k plné spokojenosti všech.

William Shakespeare

(23.4.1564 - 23.4.1616) anglický dramatik a básník. Roku 1588 se usadil v Londýně jako autor her. Od roku 1594 působil jako herec a dramatik skupiny „Služebníka lorda komořího“,později „Královských služebníků“. Stal se částečným vlastníkem divadla „Globe“ (Zeměkoule) a později i „Blackfairs“ (U černých bratří). Jeho kariéra skončila roku 1613, kdy se vrátil do Stadfordu. Ačkoli datace jeho her je nejistá, můžeme jeho dramatická díla rozdělit do čtyř období:

V prvním, raném období (1590 – 1593),převažují historické hry (3 díly Jindřicha VII., Richard III.), které čerpají z Anglických kronik a rané komedie (Komedie omylů, Zkrocení zlé ženy, Dva veronští páni, Marná lásky snaha), napodobující klasické vzory.

V druhém období, období zrání (1594 - 1600), napsal romantickou tragédii o zmarněné lásce veronských milenců Romeo a Julie historické hry Richard II., Jindřich IV., Jindřich V. a optimistické komedie Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windorské.

Třetí období (1601 – 1608) bylo obdobím velkých tragédií a tragikomedií, kdy Shakespearovo charakterizační umění dosáhlo vrcholu: Hamlet vychází z tragedie pomsty, avšak důraz je v něm položen na mravní dilema hlavního hrdiny, jenž má zabít vraha svého otce; Othello ukazuje jak intrikami lze i v čestném člověku probudit slabiny a vášně, které vedou k spáchání zločinu; hrdinou tragédie Macbeth je muž, kterého ke zločinu přivede jeho vlastní ctižádost; Král Lear odhaluje nemilosrdnou ziskuchtivost, jejíž obětí se stává starý pošetilý král neschopný rozeznat dobrotivé a milující srdce své nejmladší dcery; Troilus a Kressida je satira na válku a zradu lásky; Konec všechno spraví a půjčka na oplátku patří mezi tzv. problémové hry (hořké komedie).

Ve čtvrtém období (dramatické romance) vznikly hry Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, bouře a Jindřich VIII., v nichž Shakespeare uplatnil nové dramatické postupy. Některé z těchto pozdních her byly psány ve spolupráci s jinými autory.

Ze Shakespearovy poezie je nejvýznamnější sbírka 154 sonetů, adresovaných zčásti mladému příteli a zčásti tajemné černé dámě.

Závěr

Zápletka s mnohem více propletenými vztahy, než mívají telenovely. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník