Paní Bovaryová - Gustave Flaubert

Příběh začíná seznámením a sňatkem Karla Bovaryho s dcerou zámožného sedláka Emou. Ta v idylickém prostředí kláštera četla tajně spolu s ostatními děvčaty románky. Byly o urozených pánech, kteří se šťastně oženili, svoji manželku vzorně opečovávali a vše na světě jí obstarali. Po něčem takovém toužila i Ema.

Karel, venkovský lékař, Emu velmi miluje. Ale právě sňatkem začíná pro ni psychické strádání. Manžel je příliš jednoduchý a brzy připadá Emě nudný. Je pravý opak hrdiny, po němž prahla. Karel, který tráví celé dny po cestách za nemocnými, se každý den večer vrací utrmácený domů. Ema však touží po něčem zcela jiném. Po romantické lásce, kterou v Karlovi nenalézá. A také touží po rušném městském životě, vzrušujícím dobrodružství, bálech a obchodech s nejnovější módou. Banální svět maloměsta ji velmi nudí, propadá sebelítosti a nehledá řešení.

Po přestěhování se jim narodí dítě. Ema si vysnila syna, jenž bude její pýchou. Narodila se však dcerka. Karel má navíc finanční problémy, protože v novém působišti nevydělává příliš mnoho peněz. Když už si nemůže dovolit to nejlepší, je jí jedno, co má. Jen těžko hledá východisko.

Nepracuje a po celý den není manžel doma, přemýšlí o tom, jak se její představa o životě nenaplňuje. Manžel si toho všimne a snaží se ji nějak rozptýlit, ale příliš se mu to nedaří. Ema si myslí, že už ji nemiluje. Ptá se sama sebe, odkud má tedy čekat útěchu a pomoc. S manželem o tom nemluví, nechce mu přidělávat zbytečné starosti. Hledá částečné východisko v milostných dobrodružstvích. Nejprve naletí Rudolfovi, který ji opustí v nejméně vhodnou chvíli, kdy s ním chce utéct. Vztah s Leonem jí přináší další finanční nesnáze.

Nelze jen vysedávat doma a pro lepší život by Ema musela i něco sama udělat. Je však jen dál unášena okolním světem. Neví, proč vlastně žije tento pustý život. Zoufalá se snažila v duchu své četby začít alespoň trochu žít životem velkoměsta. Malou útěchu nacházela také v hudbě, ale i na tu zanevřela. Bohužel ani dítě jí nepřineslo vykoupení. Nakonec se stane obětí lichváře Lhereuxe, pod jehož láskyplnou tváří se skrývá zlo.

Manželé se dostanou do těžké finanční krize, která jim, jak se říká, přerostla přes hlavu. Ema propadá úplné bezmoci, z níž není úniku. Vezme si z lékárny jed a spáchá sebevraždu. Karel, který do té doby nic netuší, je touto tragédií zlomen a zanedlouho umírá.

Gustave Flaubert

(12.12.1821 - 8.5.1880) prozaik, syn primáře v rouenské nemocnici. V Trouville poznal o 13 let starší Elisu Schlésingerovou, vztah k ní transponuje do Citové výchovy. V Paříži studoval práva, pro nervovou chorobu epileptické povahy je musel přerušit, a proto se uchýlil do Croissetu.

Po smrti otce a sestry se věnoval výhradně literatuře. Podnikl větší cestu s Maximem du Camp do Egypta, Sýrie a Řecka. Jinak žil asketicky oddán literární tvorbě v Paříži anebo na venkovském sídle v Croissetu s matkou a neteří Carolinou.

V 70. letech se nervové krize stupňují. Pojítko mezi díly mladosti a pozdější tvorbou je mimojiné ironické pojímání života vyjádřené groteskou. Jeho postavy se dají svést na nesmiřitelný rozpor mezi iluzí a skutečností. Dosvědčuje to již první z jeho mistrovských děl Paní Bovaryová. Svůj vztah k této postavě vyjádřil Flaubert dvěma protichůdnými výroky. Řekl, že do ní nevložil nic ze sebe, a jindy zas prohlásil: "Paní Bovaryová jsem já". To znamená, že je to typ, do něhož umělec promítl krize své mladosti, a tím se z nich současně vykoupil.

Román Paní Bovaryová, byl oceněn jako klasické dílo literárního směru nazývaného realistický a Flaubert jako jeho přední zástupce. Následoval historický román Salambo líčící odboj žoldnéřů, vedených římským otrokem Spendiem a Libyjcem Mathem, kteří vymáhají na Kartágu po první punské válce povinný žold. Originálním výtvorem je titulní hrdinka Salambo, kněžka bohyně Tanit. Flaubert ji dává zemřít, když se dotkla pláště Zaimfu, jejž učinil symbolem odvěké iluze. Román Salambo je dílem, jímž se Flaubert přiblížil nejvíce ideálu stylu, který mu tanul na mysli.

Závěr

Život v iluzi. Chce pryč z nudného prostředí, ale propadá se níž a níž. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník