Neznámému bohu - John Steinbeck

Josef Wayne se rozhodne opustit rodný ranč a odjet na západ, kde stát nabízí půdu zdarma. Kdo si co ohraničí, to je jeho. Jediná podmínka je, aby na celém prostoru minimálně rok hospodařil. Josef si postaví dům a založí farmu a celkem se mu daří.

Po nějaké době se ozvou jeho bratři, že zemřel otec, jestli by nemohli přijet za ním. Josef je nadšen. Vše mu vychází. Bratři si pořídí ranče v okolí, a domy postaví blízko Josefova, aby položili základ novému městu. Daří se jim dobře, stáda se rozrůstají, Josef se dokonce ožení. Vezme si Elizu, mladou učitelku z poměrně vzdáleného města.

V den svatby zabije Josefův kovboj jeho bratra Bena. Bylo to nedorozumění, protože Juanito myslel, že se jedná o zloděje. Ben měl totiž ve zvyku se opíjet, a pak dělal nevypočitatelné věci. Po čase porodí Eliza syna. Josef přináší oběti stromu, neboť si vsugeroval, že otcova duše se vtělila do toho stromu. Burton byl příliš nábožný, než aby tomu mohl přihlížet, a když Josef definitivně odmítl se vzdát svého vztahu ke stromu, Burton odešel.

Na ranči zbyl jen Josef a jeho bratr Tomáš s rodinami. Pak se ale stalo něco s čím ani v tom nejhorším snu nepočítali. Na podzim nepřišly deště a vyschla řeka. Rok to zkoušeli překonat, ale deště nepřicházely. Navíc mezitím tragicky zemřela jeho žena, která zkoušela vylézt na jednu malou skálu porostlou mechem. Podklouzla jí noha a zlomila si vaz.

Kovboj který mu pomáhal zakládat ranč mu poradí, že jediným východiskem je odehnat stádo do oblasti kde sucha nejsou. Josef to přijme jako jediné východisko. Na poslední chvíli se však rozhodne nejet. Věří že deště se opět vrátí.

Stáhne se k té skále, kde zemřela jeho žena, protože je tam poslední pramen vody, a rok tam živoří. Druhý rok už také přestává doufat. Když pramen postupně také vyschne, podřízne nad jeho strouhou tele, a doufá, že to deště přitáhne. Déšť nepřijde, a tak vyleze druhý den na skálu a podřízne si zápěstí. Jak umírá, zatahuje se obloha a začíná pršet.

John Steinbeck

(27.2.1902 - 20.12.1968) americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny (1962).

Klasik světové prózy Jonh Ernst Steinbeck se narodil roku 1902 v kalifornském městečku Salinas. Byl jedním z největších nejen amerických, ale i světových spisovatelů a scénáristů. Jeho otec pocházel z Německa, do Kalifornie se přestěhoval v 16 letech. Matka pocházející z irské rodiny před sňatkem působila jako učitelka.

Finanční poměry jeho rodiny nebyly příznivé a Steinbeck už jako školák vypomáhal na farmách. Vystudoval střední školu, rok pracoval v cukrovaru, ale pak nastoupil na Stanfordovu univerzitu, kde se vědoval historii a anglické literatuře.

Na jaře roku 1920 opustil Steinbeck univerzitu a vrátil se k práci na velkostatku, aby se seznámil s životem rolníků. Od mládí se cítil spisovatelem, začal tedy opět studovat, ale přitom pracoval v cukrovaru a na stavbě silnice. V roce 1925 definitivně opustil univerzitu. Z této doby najdeme řadu básní a próz v různých časopisech. Rozhodnut stát se spisovatelem odešel jako reportér do New Yorku. První literární práce mu redakce neuveřejnily, a proto nechal žurnalistiky. Ještě předtím, než se stal spisovatelem, pracoval jako zedník, námořník na parníku a dělník v továrně na rybí konzervy.

Mezi Steinbeckovy zájmy patřila hlavně literatura a biologie. V jeho dílech je vykresleno přírodní pozadí, vztah lidí ke zvířatům, rostlinstvu, kameni, hlíně a vodě. Odsuzuje surovost, násilí, zištnost a vykořisťování chudých.

V roce 1940 obdržel Steinbeck Pulitzerovu cenu za román Hrozny hněvu a roku 1962 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Teprve třetí manželství přimělo Steinbecka k odstěhování do New Yorku. Zemřel 20. prosince 1968 v New Yorku.

Závěr

Doba osidlování amerického západu. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník